Projektując, wznosząc i użytkując zielone budynki, jednocześnie spełniamy nasze bieżące potrzeby, a także dbamy o to, aby następne pokolenia mogły zaspokoić swoje. To właśnie zrównoważone budownictwo jest tym kierunkiem, dzięki któremu Europa i świat są w stanie w znaczący sposób ograniczyć emisję CO2, zużycie nieodnawialnych zasobów, przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz sytuacji ekonomicznej, zdrowia i samopoczucia ludzi.

Rosnąca popularność certyfikacji wielokryterialnych, a także zaobserwowane w ostatnim czasie zwiększenie liczby przyznawanych certyfikatów w Polsce, skłoniły Polish Green Building Council (PLGBC) – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego do przygotowania analizy ujętej w raporcie Certyfikacja zielonych budynków w liczbach – raport 2016. Dane do niej zebrano w bazie polskich budynków certyfikowanych dostępnej w wersji multimedialnej na stronie internetowej PLGBC. Baza ta integruje informacje udostępniane przez operatorów poszczególnych systemów certyfikacji wielokryterialnych i jest na bieżąco aktualizowana.

Według raportu w Polsce jest już 328 certyfikowanych obiektów (budynki w fazie projektowej, wykonawczej oraz wybudowane) – to stan na luty 2016. W odniesieniu do roku 2015, w którym Polska miała 249 budynków z certyfikatami, przyrost wynosi prawie 32%.

W odniesieniu do rynku europejskiego, wypadamy w porównaniach całkiem ciekawie. Jeśli chodzi o łączną liczbę budynków podlegających certyfikacji lokujemy się od kilku lat na czwartej pozycji w Europie, a dodatkowo wartym wspomnienia wydaje się fakt, że wszystkie kraje z podium (Wielka Brytania, Niemcy i Francja) posiadają własne certyfikaty wielokryterialne o aspiracjach międzynarodowych. Z całą pewnością mamy w Polsce ciekawe architektonicznie, bardzo zielone obiekty, którymi można się pochwalić – podkreśla Rafał Schurma, prezydent PLGBC.

W raporcie można znaleźć analizę obiektów budowlanych pod kątem ich funkcji, przyrostu w różnych okresach czasu, podziału terytorialnego certyfikowanych budynków, czy rodzaju certyfikatów przyznawanych w Polsce. Uwzględniono podział na certyfikaty przyznawane budynkom już istniejącym i tym nowo budowanym. Przeanalizowano, jakie certyfikacje są najbardziej popularne w naszym kraju, a także jakie oceny w poszczególnych systemach otrzymują polskie budynki.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem.

Podobne informacje