Na wiele spraw, zwłaszcza tych, które naturalnie – i za sprawą wprowadzanych przez nas zmian – ewoluują, od czasu do czasu powinniśmy spojrzeć z pewnego dystansu. Dlaczego? Bo z dala więcej widać, zarówno przestrzennie, jak i czasowo. Dotyczy to także zrównoważonego rozwoju i zielonego budownictwa. Taki wniosek nasuwa się na podstawie prelekcji i dyskusji podczas 7. PLGBC Green Building Symposium, które 5 października 2017 roku odbyło się w warszawskiej Reducie Banku Polskiego.

Zarówno w kwestiach odnoszących się bezpośrednio do środowiska, jak i do człowieka, mówcy Sympozjum zalecają spojrzenie całościowe, strategiczne. Na nasuwające się pytanie „Jak to wszystko sfinansować w mojej inwestycji?”, odpowiedź pomogli znaleźć Terry McCallion z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) i paneliści sesji Green Building Financing, której EBRD był partnerem. Przedstawiony przez dyrektora McCalliona schemat finansowania zielonych budynków w ramach stworzonego przez EBRD mechanizmu Green Economy Transition (GET), rozwinęła Marilena Vuiu. GET koncentruje się na gospodarkach przechodzących transformację, wspierając je w dążeniu do zmniejszania wpływu na środowisko i redukcji innych form degradacji środowiska. Finansowaniu podlegają m.in. inwestycje w efektywność energetyczną – również w ramach miejskich systemów, w czystszą produkcję energii czy OZE.

EBRD jest jednym z głównych partnerów otwartego w 2014 roku Hines Poland Sustainable Income Fund (HPSIF), który na Sympozjum zaprezentował Wojciech Rumian z Hines Polska. W czerwcu 2015 roku odbyło się zamknięcie funduszu, z łączną kapitalizacją na poziomie ponad 155 mln Euro. Instrument skupiał się na nabyciu istniejących budynków z potencjałem do poprawy zrównoważenia. Wśród takich obiektów znalazły się m.in. Ambassador Office Building, Sky Office Center, Nestle House.

To wciąż nie wszystkie dostępne źródła finansowania i instrumenty wspomagające inwestycje. W panelu zostały przedstawione również GRESB i International Finance Corporation (IFC) należący do Banku Światowego. Misją pierwszego z nich jest powiększanie i ochrona wartości udziałowców poprzez analizę i wzmacnianie zrównoważonych praktyk w sektorze nieruchomości. Roxana Isaiu przybliżyła historię GRESB i sposób, w jaki dokonywana jest ta analiza. IFC natomiast uruchomiło darmową aplikację EDGE, zaprezentowaną przez dyrektor Marcene D. Broadwater. Aplikacja dostępna jest obecnie w 130 krajach. Za jej pomocą deweloperzy i wykonawcy mogą wybrać najbardziej optymalne dla ich lokalizacji zielone rozwiązania. Również Komisja Europejska wspomaga nas w drodze do łatwiejszego znajdowania najlepszych praktyk i ich regularnego stosowania. Dr Josefina Lindblom z KE przedstawiła Level(s), ramowy pakiet wskaźników zrównoważenia dla budynków biurowych i mieszkalnych. Wykorzystanie wskaźników do raportowania jest dobrowolne, wprowadza ujednolicony język i ułatwia podejmowanie decyzji w trakcie całego cyklu życia budynku.

Równolegle podczas konferencji miała miejsce również sesja Green Building Design & Trends. W obu panelach odbyły się gorące dyskusje. Po zakończeniu części merytorycznej zorganizowano uroczystą Galę z rozdaniem nagród w konkursie PLGBC Green Building Awards 2017.

7.PLGBC Green Building Symposium przyciągnęło ponad 350 osób pochodzących z 15 krajów. Już podczas trwania konferencji PLGBC otrzymało niezwykle pozytywny odzew od uczestników, zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i ogólnej atmosfery konferencji, organizacji i przygotowania technicznego (pomimo szalejącego poza murami Reduty orkanu Ksawery). Z pewnością to również efekt całościowego spojrzenia na Sympozjum z dystansu. Zapraszamy na kolejną edycję konferencji!

Podobne informacje