Na wiele spraw, zwłaszcza tych, które naturalnie – i za sprawą wprowadzanych przez nas zmian – ewoluują, od czasu do czasu powinniśmy spojrzeć z pewnego dystansu. Dlaczego? Bo z dala więcej widać, zarówno przestrzennie, jak i czasowo. Dotyczy to także zrównoważonego rozwoju i zielonego budownictwa. Taki wniosek nasuwa się na podstawie prelekcji i dyskusji podczas 7. PLGBC Green Building Symposium, które 5 października 2017 roku odbyło się w warszawskiej Reducie Banku Polskiego.

Na sesję główną konferencji złożyły się inspirujące prelekcje, których tematyka pozostaje na styku różnych dziedzin, interdyscyplinarne. Globalne wyzwania, przed którymi obecnie stoimy, przypominają słonia w niewielkim pokoju – twierdzi dr Marcin Popkiewicz. Dostrzeganie jedynie wycinka większego problemu jest zatem dość realnym zagrożeniem. Drogowskazem i jednocześnie celem powinna zostać gospodarka niskoemisyjna. Podążanie w tym kierunku warto rozpocząć jak najszybciej, nawet małymi krokami.

Gdzie tymczasem podąża zielone budownictwo? Do zastanowienia się nad tym zaprosił uczestników prof. Charles Kibert (Powell Center for Construction and Environment, University of Florida). W green building zaznacza się obecnie zwrot od biocentryzmu do antropocentryzmu. Jest to kierunek, który obraliśmy równolegle z postępującym rozwojem gospodarczym, gdyż coraz więcej czasu spędzamy w budynkach. Prof. Kibert zaznacza jednak, że umiejscowienie środowiska u podstaw zdrowia człowieka, efektywnej gospodarki oraz wysokiej jakości życia człowieka i innych istot – to fundament dla zrównoważonego budynku.

Będzie nim zatem obiekt, który współgra ze swoim otoczeniem i w minimalnym stopniu wpływa na środowisko. Piers Heath z Foster + Partners przytoczył szereg przykładów takich projektów. Masdar Insitute w Abu Dhabi, Casa de Goblerno w Buenos Aires, Apple Campus w Cupertino czy Spaceport America w Nowym Meksyku wykorzystują swoje położenie i warunki w nim panujące w taki sposób, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną. Zrównoważony budynek ogranicza zużycie energii, wody, zasobów naturalnych i oprócz takich tradycyjnych rozwiązań, wykorzystuje też najnowsze zdobycze technologii, które umożliwiają podniesienie komfortu przebywających w nim ludzi przy jednoczesnej redukcji zapotrzebowania na energię i zasoby. Jak wykazało badanie United Technologies, Upstate Medical University i Harvard School of Public Health, którego wyniki zaprezentował Ross D. Shuster z United Technologies, taka strategia zdecydowanie pozytywnie wpływa na wzrost sprawności umysłowej użytkowników budynku. Badanie Buildingomics przeprowadzono w pięciu miastach różnych stanów USA i poddano mu reprezentację kilku obiektów efektywnych energetycznie i kilku certyfikowanych w systemach wielokryterialnych. Uzyskane dane liczbowe wskazują na znaczne, 31-73% w zależności od rodzaju aktywności umysłowej, podniesienie funkcji poznawczych mózgu w budynkach certyfikowanych.

Zatem zarówno w kwestiach odnoszących się bezpośrednio do środowiska, jak i do człowieka, mówcy Sympozjum zalecają spojrzenie całościowe, strategiczne. Na nasuwające się pytanie „Jak to wszystko sfinansować w mojej inwestycji?”, odpowiedź pomogli znaleźć paneliści sesji Green Building Financing – reprezentanci Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD; Partnera Głównego konferencji), Komisji Europejskiej, World Bank Group, GRESB, Hines Polska.

Całość Sympozjum spoiła sesja Green Building Design & Trends. Vincent Briard z Knauf Insulation przypomniał, że nie tylko efektywność energetyczna decyduje o zrównoważeniu budynku, co pokrywa się z wnioskami z badania Buildingomics. Szerokie pod względem czasowym spojrzenie zaprezentował dr Craig Davis z EBRD, określając dostosowanie budynków do zmieniającego się klimatu jako jedno z największych wyzwań stojących obecnie przed projektantami. Natomiast spojrzenie szerokie pod względem przestrzennym przedstawił prof. Peter Ruge, wykładowca zrównoważonego projektowania na Hochschule Anhalt. Prof. Ruge posiada doświadczenie w projektowaniu m.in. w Chinach, kraju odmiennym tak kulturowo, jak i w wielu rejonach również klimatycznie od państw europejskich, przytoczył więc najważniejsze wnioski z pracy przy tych projektach.

Sesjom towarzyszyły gorące dyskusje, prowadzone przez odpowiednio Jamesa Drinkwatera z WorldGBC i dziennikarkę Grażynę Błaszczak.

Po zakończeniu merytorycznej części konferencji odbyła się uroczysta Gala wręczenia PLGBC Green Building Awards 2017. Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu znalazły się m.in. Business Garden Warszawa, Academeia High School czy Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego. W trakcie bankietu uczestnicy mieli możliwość uratować wirtualnego kotka utrzymując się na wąskiej desce nad 200-metrową przepaścią lub poczuć dziecięcą radość (i prawie realne przeciążenie) podczas jazdy rollercoasterem – były to atrakcje w wirtualnej rzeczywistości.

7. PLGBC Green Building Symposium przyciągnęło ponad 300 osób pochodzących z 15 krajów. Już podczas trwania konferencji PLGBC otrzymało niezwykle pozytywny odzew od uczestników, zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i ogólnej atmosfery konferencji, organizacji i przygotowania technicznego (pomimo szalejącego poza murami Reduty orkanu Ksawery). Z pewnością to również efekt całościowego spojrzenia na Sympozjum z dystansu. Zapraszamy na kolejną edycję konferencji!

Podobne informacje