• 23 lipca 2021

Zielone ściany Hadart

Zielone ściany Hadart

Zielone ściany Hadart 1024 755 PLGBC
Stanowiska badawcze – z zieloną ścianą oraz drugie, referencyjne

Materiał Partnera

Stosowanie zielonych ścian Hadart łączy się z wieloma wymiernymi korzyściami nie tylko dla ludzi, ale również dla budynków.

Firma Hadart Sp. z o.o. opracowała i zrealizowała projekt badawczy w ramach grantu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, którego rozwiązaniem jest technologia biologicznych systemów termoizolacji budynków, moderacji klimatu i retencji wody.
Dzięki badaniom ukierunkowanym na opracowanie systemu pozwalającego na wygłuszenia i poprawę termoizolacyjności budynków oraz jakości powietrza, zbudowano dwa stanowiska badawcze i na jednym z nich założono zielone żyjące fasady.

W trakcie prowadzonych badań i dwuletnich obserwacji niezwykle istotne było zweryfikowanie komponentów, podsystemów i instalacji zastosowanych w tej technologii, zmierzającej do stworzenia struktury zielonych pionowych systemów GVS Mazovia, w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.
Obserwacje potwierdziły osiągnięcie zamierzonego efektu: stworzenia stref buforowych zdolnych do naturalnej filtracji i regulacji powietrza, regulacji termicznej oraz zatrzymania znacznej ilości szkodliwych pyłów. Uwagę skupiono również na doborze roślin usadowionych na poszczególnych stronach ściany, mających znaczenie pod względem ekstremów termicznych i nasłonecznienia.

Założenia Hadart Sp. z o.o. skupiają się na technologiach realizujących zasady zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie i tworzenie zielonej infrastruktury oszczędzającej wodę i energię oraz zaspokajanie potrzeb rozwijających się zielonych miast. Firma skupia się na najnowszych technologiach pozwalających na wprowadzenie zieleni i żyjących fasad do miejskich wysp ciepła, jak również zielonych ścian i zieleni we wnętrzach budynku.

Zobacz sprawdzone rozwiązania firmy Hadart Sp. z o.o.: http://hadart.pl/oferta/zielone-sciany/