• 15 czerwca 2021

Zielone wyspy Panattoni nieruchomości przemysłowych

Zielone wyspy Panattoni nieruchomości przemysłowych

Zielone wyspy Panattoni nieruchomości przemysłowych 1024 768 PLGBC

Materiał partnera

Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodziliśmy piątego czerwca, a tegoroczne hasło brzmiało Odnowa Ekosystemu. Panattoni jest w trakcie realizacji 1 mln mkw. terenów zielonych w tym sezonie i z tej okazji podzieliło się najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Zieleń na terenach inwestycji Panattoni wygląda jak strefowany nieformalny ogród angielski z rodzimymi drzewami, nieregularnymi krzewami i wielkimi połaciami łąk kwietnych i trawników krajobrazowych. Zaletą tego rozwiązania jest ekonomia – tak zaprojektowana zieleń nie wymaga dużego nakładu pracy przez zarządców i ekologia – strefy zielone z odpowiednio dobranymi gatunkami roślin dającymi pożywienie owadom i ptakom stanowią całość pod względem przyrodniczym – ekosystemy.

– Ta różnorodności biologiczna to kolejny etap metamorfoz inwestycji Panattoni, które realizujemy od 2 lat. W tym przypadku nasza polityka #GoEarthwiseWithPanattoni łączy ideę zrównoważonego rozwoju z etyką gruntów i odpowiedzialnego wykorzystania istniejących zasobów. Zieleń, którą można już podziwiać w Warszawie i w Łodzi to efekt pracy wielu ekspertów – każdorazowo ekologa, architekta zieleni, asesora BREEAM, ogrodników i wielu osób teamu Panattoni – komentuje Emilia Dębowska, Sustainability Manager Panattoni.

Cztery strefy główne

Koncepcja nowej zieleni w parkach zakładała stworzenie 4 głównych stref – wjazdowej, która  jest wizytówką dla najemców, wejściowej – stanowiącej zieloną bramę do części biurowej, krajobrazowej oraz relaks. Każda z nich spełnia inne zadanie, przez co ma inny charakter.

W strefie wjazdowej pojawiają się duże drzewa jak kasztanowce i lipy oraz nasadzenia liniowe krzewów i bylin o charakterze miejskim – Tabua vanhutta czy Trzcinnik. Pojawiają się również krzewy okrywowe przy stróżówkach.

Strefy wejściowe do biur stworzone zostały zgodnie z ideą tzw. pocket park – zieleni w skali mikro z roślinnymi wyspami, wyposażonymi w elementy małej architektury miejskiej jak np. siedziska. Meble zostały wykonane z ekologicznych materiałów, a na placykach zamontowano oświetlenie. Zielone wyspy powstały na specjalnej nawierzchni mineralnej, przepuszczającej wodę, poprawiającej mikroklimat i nieprzegrzewającej się tak jak beton. To tu można wygodnie rozsiąść się i poprzebywać wśród bujnej roślinności, która tworząc zieloną bramę biur, zwiększa komfort użytkowników również podczas przemieszczana się z obiektu na parking. Aby strefy wejściowe były atrakcyjne zarówno dla osób pracujących w parkach Panattoni, jak i fauny, gatunki roślinne dobrano w taki sposób, aby powstała kompozycja była ozdobna przez cały rok, nie tylko przez sezon wegetacyjny. Dlatego tu pojawiają się rośliny, u których zostają ozdobne suche kwiatostany zimą, a gatunki owocodajne jak Irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus), Kalina koralowa (Viburnum opulus), Trzmielina oskrzydlona (Euonymus alatus) czy Róża dzika (Rosa canina) dają pokarm owadom i ptakom, które w gęstych pędach roślin mogą znaleźć również schronienie przed drapieżnikami.

Strefy relaks realizowane są w zależności od dostępności terenu i zainteresowania najemców, a siłownie zewnętrzne również są obsadzone starannie dobraną roślinnością.

I wreszcie największe pod względem obszarowym łąki kwietne i trawniki krajobrazowe. Tu świadomie firma zrezygnowała z terenów zielonych wymagających częstego koszenia. W miejsca krótkich, równo przystrzyżonych trawników stworzono proekologiczne łąki, które utrzymują wilgoć, zapobiegają erozji ziemi, obniżają temperaturę powietrza, są jednym z największych producentów tlenu i pochłaniaczy dwutlenku węgla i dodatkowo zapewniają bioróżnorodność. Panattoni postawiło na rośliny i zioła dające pokarm nie tylko owadom, ale i miododajne: Chaber bławatek (Centaurea cyanus), Cykoria podróżnik (Cichorium intybus), Krwawnik pospolity (Achillea millefolium), Len trwały (Linum perenne), Szałwia łąkowa (Salvia pratensis). W trawnikach krajobrazowych, które znajdują się bliżej samego budynku królują: Goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum), Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), Krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor) czy Przytulia biała (Galium album). Bioróżnorodność w parkach Panattoni jest również zachowana dzięki licznym domkom dla ptaków i bezkręgowców, a także ulom.

Łatwa w utrzymaniu zieleń to efekt misternie utkanego planu

Zarządzanie środowiskiem w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i etyką gruntów wymaga przemyślanej strategii działań, dlatego każdej realizacji towarzyszy precyzyjny plan.

– Kiedy znana jest nam nowa lokalizacja, pracę zaczyna ekolog, którego celem jest minimalizacja odziaływania inwestycji na środowisko. Powstaje raport oceniający wartość wyjściową danego gruntu, wyznaczane są sposoby jego ochrony – np. poprzez wskazanie korytarzy przemieszczania się pojazdów podczas budowy, które są monitorowane czy wyznaczanie miejsc z pozostawieniem humus. Raport zawiera również wytyczne dla dalszej pracy projektowej architekta zieleni co do ilości i rodzaju nasadzeń. Tu liczy się bioróżnorodność oraz gatunki rodzime mające najlepszy wpływ na lokalną florę i faunę. Celem jest nie tyko odbudowa ekosystemu, ale i jego utrzymanie. Dlatego stworzyliśmy koncept, który finalnie wymaga minimalnego zaangażowanie zarządców budynków i pozwala naturze robić swoje – dodaje Emilia Dębowska.

Odnowa Ekosystemu to hasło tegorocznego Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, szczególnego święta ekologii obchodzonego już blisko 50 lat. Święto zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych i z roku na rok wydaje się być jeszcze bardziej potrzebne. Nieustający rozwój homo sapiens prowadzi do coraz większego i bardziej negatywnego wpływu na środowisko.

Jak podsumowuje Emilia Dębowska: Ważne aby mieć świadomość, że jesteśmy częścią tego ekosystemu i zacząć funkcjonować w sposób zrównoważony. Jako lider rynku wdrażamy proekologiczne i prospołeczne standardy pokazując nowe kierunki rozwoju branży obiektów przemysłowych, a realizowana przez nas od blisko 2 lat koncepcja #GoEartwithPanattoni przynosi wymierne efekty – jako pierwszy deweloper wprowadziliśmy certyfikację BREEAM na poziomie Very Good do standardu specyfikacji technicznej budynku, co zainspirowało inne firmy do podobnego działania. Do dziś zrealizowaliśmy 4,6 mln mkw. powierzchni potwierdzonej zielonymi certyfikatami i kolejne 2 mln mamy w realizacji.

Skip to content