Certyfikacje wielokryterialne

Systemy certyfikacji wielokryterialnej budynków powstawały w różnym czasie i w różnych krajach. Kilka z nich stosowanych jest na całym świecie. W Polsce obecne są BREEAM, DGNB, HQE, LEED i WELL Building Standard®. Działają one na podobnej zasadzie, co normy ISO – są dobrowolnym w stosowaniu, ustandaryzowanym zespołem wskaźników, będących szablonem rozwiązań do zastosowania w projekcie, i według których rożne budynki jednego typu oceniane są przez niezależną jednostkę certyfikującą. Standaryzacja metod oceny i certyfikacja przez zewnętrznego operatora służy wiarygodności i transparentności tak systemu, jak i każdej oceny. Jedną z różnic w stosunku do ISO jest tu poziomowanie ocen – w każdym systemie certyfikacji wielokryterialnej budynków jest kilka ocen, od najniższej do najwyższej, w zależności od sumy zdobytych podczas certyfikacji punktów we wszystkich kryteriach.

Skip to content