DGNB

Co to jest DGNB?

Niemiecki system oceny wielokryterialnej budynków DGNB Certification System powstał w 2008 r. z inicjatywy German Sustainable Building Council (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V – DGNB). System obecny jest w 21 krajach. W procesie certyfikacji niezbędna jest pomoc akredytowanego audytora, którego można znaleźć w bazie DGNB.

Poza Niemcami stosuje się specjalnie przygotowany przez operatora CORE 14 System, bazujący na międzynarodowych wymaganiach z możliwością dostosowania do warunków lokalnych. System podzielono na szereg schematów dla obiektów indywidualnych (np. New Offices i Existing Offices dla nowych i istniejących biurowców, Industrial dla budynków przemysłowych, Retail dla obiektów handlowych) i dla dystryktów (np. Industrial locations dla obszarów przemysłowych). Kategorie systemu opierają się na elementach zasady zrównoważonego rozwoju: aspektach środowiskowych, ekonomicznych i socjalnych. Każdemu z tych obszarów – oraz jakości technicznej – poświęcono 22,5% całkowitej wagi punktowej, 10% przeznaczono dla jakości procesu, a jakość lokalizacji wyciągnięto poza tę punktację w celu uniknięcia jej wpływu na punktację.

Jeśli dla certyfikowanego obiektu nie znajduje się odpowiedniego schematu w ramach CORE 14, audytor ma możliwość dostosować wybrany z nich do warunków lokalnych (i przedstawić DGNB do zaaprobowania). Audytor zajmuje się także rejestracją obiektu do certyfikacji i złożeniem projektu do operatora.

Więcej informacji
dgnb-system.de

Skip to content