WELL

Co to jest WELL Building Standard?

WELL Building Standard to system certyfikacji wielokryterialnej budynków, wprowadzony przez firmę Delos na przestrzeni lat 2007-2014 r. w Stanach Zjednoczonych. Operatorem systemu został International WELL Building Institute™ (IWBI), który zajmuje się wytycznymi WELL. Green Business Certification Inc. (GBCI) natomiast weryfikuje obiekty podlegające certyfikacji. WELL opracowano w taki sposób, żeby można go było używać w połączeniu z innymi systemami, przede wszystkim LEED, ale także BREEAM i in. Na 2019 rok WELL obecny jest w 48 krajach. Obecnie obowiązuje jeszcze wersja 1 (v1), ale wersja 2.0 systemu jest już w fazie pilotażowej. Zaleca się, aby w zespole projektowym podczas certyfikacji znalazł się WELL Accredited Professional (WELL AP), który znając wymagania systemu, efektywnie przeprowadzi projekt przez proces certyfikacji. Inną rolę ma WELL Assessor, przydzielany w momencie rejestracji projektu – jest odpowiedzialny za przegląd projektu i dokumentacji, a także pomoc w kwestiach technicznych.

WELL skupia się na zdrowiu i komforcie użytkowników budynków. Składa się z szeregu funkcji (podzielonych na elementy do zastosowania w budynkach nowych lub istniejących), zawierających wskaźniki wydajności, strategie projektowania i wykonawcze, które służą regulacji różnych aspektów wpływających na zdrowie, komfort i świadomość użytkowników.

Te aspekty to dziesięć kategorii, w które pogrupowano funkcje:

 • Powietrze
 • Woda
 • Odżywianie
 • Światło
 • Ruch
 • Komfort termiczny
 • Akustyka
 • Materiały
 • Umysł oraz Społeczność

W każdej kategorii wyznaczono warunki konieczne i warunki opcjonalne. Te pierwsze to podstawowe funkcje, które należy koniecznie zrealizować, żeby otrzymać jakikolwiek certyfikat w systemie (Certified, Silver, Gold lub Platinum). Warunki opcjonalne to rozwiązania projektowe, których spełnienie podwyższa ocenę. Zespół projektowy może także zgłosić alternatywne rozwiązania w danej funkcji i złożyć do przeglądu i zatwierdzenia przez operatora tzw. Alternatywne Ścieżki Kredytowania.

W systemie obowiązuje kilka schematów:

 • New and Existing Buildings dla budynków nowych i istniejących
 • New and Existing Interiors dla nowych i istniejących wnętrz
 • Core and Shell dla obiektów w stanie deweloperskim

Certyfikat jest ważny przez trzy lata, następnie można się ubiegać o powtórną certyfikację.

Więcej informacji
wellcertified.com

Skip to content