Definicja

Zielony budynek, a dokładniej – budynek zrównoważony, to obiekt oszczędny, komfortowy i stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Projektując, budując i użytkując zielone budynki, jednocześnie spełniamy nasze bieżące potrzeby, a także dbamy o to, aby następne pokolenia mogły zaspokoić swoje przyszłe potrzeby. Na wszystkich etapach życia takiego budynku uwzględnia się metody oszczędzania zasobów naturalnych i dbania o środowisko.

Zrównoważone budownictwo

Zmniejszenie zużycia energii, stosowanie odnawialnych źródeł energii

Poprawa efektywnej gospodarki wodą pitną i nie przeznaczoną do picia, woda deszczowa i szara

Stosowanie trwalszych materiałów i recykling, angażowanie użytkowników w segregację odpadów

Odpowiednie systemy wentylacji, ogrzewania i chłodzenia, dostępność światła dziennego, akustyka pomieszczeń, materiały nie emitujące szkodliwych substancji

Holistyczne spojrzenie na budynek, już od fabryki producenta materiałów budowlanych, poprzez proces budowy, użytkowania, modernizacji i rozbiórki

Zachowanie, a nawet poprawa naturalnej bioróżnorodności otoczenia, kreowanie zielonych przestrzeni, zielone dachy i fasady

Stwarzanie harmonijnych przestrzeni, użycie inteligentnych technologii wewnątrz budynku oraz zapewnienie infrastruktury rowerowej i dostępu do transportu publicznego

Użycie trwałych materiałów i projektowanie budynku w elastyczny sposób, aby zapewnić odporność budynku na zmiany klimatyczne i możliwość adaptacji do zmian w otoczeniu

Zatem nie obracamy się tutaj tylko w obszarze oszczędności energii oraz wody, z którym kojarzone są budynki ekologiczne, ale o wiele szerszym. Bo przecież przeznaczeniem budynków jest ich użytkowanie przez ludzi. W murach spędzamy około 90% swojego czasu, więc kluczową kwestią jest to, jak budynki, w których przebywamy, wpływają na nas. Zielony budynek zaś, oprócz swoich pozostałych cech, zapewnia jednocześnie wysoką jakość środowiska wewnętrznego, na co składają się m.in. komfort akustyczny, cieplny, dostęp do światła dziennego, doskonała wentylacja i niski poziom zanieczyszczeń powietrza.

Najważniejsze cechy zrównoważonego budynku

 • Efektywne wykorzystanie zasobów, zwłaszcza nieodnawialnej energii i wody
 • Zapewnienie zdrowego i komfortowego środowiska dla użytkowników budynku
 • Odpowiedzialność względem otoczenia i lokalizacji budynku
 • Elastyczność i możliwość readaptacji budynku oraz instalacji i urządzeń w budynku jako sposobu na ochronę zasobów i oszczędność
 • Zastosowanie systemów zarządzania budynkiem monitorujących i sterujących urządzeniami i instalacjami w celu minimalizacji zużycia energii i innych zasobów
 • Minimalizacja ilości produkowanych odpadów i recykling
 • Wykorzystanie do budowy materiałów przyjaznych dla środowiska, czyli spełniających min. jedno z kryteriów:
  • wykonane z materiałów recyklingowych, odpadów rolniczych
  • przy ich produkcji nie są eksploatowane surowce naturalne
  • minimalizowane jest negatywne oddziaływanie na środowisko przy ich wytwarzaniu, niszczeniu czy naprawie
  • w ich wytwarzaniu oszczędzana jest energia i woda
  • przyczyniają się do zdrowego i bezpiecznego środowiska wewnętrznego
  • wyprodukowano je lokalnie
 • Unikanie toksycznych i innych szkodliwych emisji
Skip to content