Korzyści ekonomiczne

Zrównoważony rozwój uwzględnia trzy aspekty: środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Z punktu widzenia zrównoważenia inwestycji korzyści ekonomiczne, jakie ona wygeneruje są równie ważne jak uwzględnienie aspektu społecznego oraz poszanowanie środowiska naturalnego w trakcie całego cyklu życia budynku. Nie można więc mówić o prawdziwie zrównoważonym budynku, jeśli jego funkcjonowanie nie będzie bardziej oszczędne, tj. wyraźnie tańsze od jemu podobnych, ale konwencjonalnych budynków.

Najbardziej oczywiste są niższe koszty mediów: energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i ścieków, związanych z bieżącą eksploatacją budynku – oszczędności mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Wynikają one z zastosowania rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie i zużycie mediów oraz z edukacji i rosnącej świadomości ekologicznej użytkowników takich budynków.

Dla określenia wymiernych korzyści, jakie przynoszą zielone budynki, bierze się jednak pod uwagę nie tylko niższe koszty eksploatacji, ale również niższą absencję chorobową i wynikającą stąd większą rentowność firm, oraz wyższą wydajność pracowników, będącą skutkiem komfortowego i zdrowego (pod względem fizycznym i psychicznym) środowiska pracy, ich zadowolenia i większej lojalności wobec pracodawcy.

Skip to content