• 2 lipca 2020

Zrównoważony, czyli bezpieczny

Zrównoważony, czyli bezpieczny

Zrównoważony, czyli bezpieczny 491 581 PLGBC

Materiał Partnera

Pomimo trwającej pandemii, zainteresowanie inwestorów zrównoważonym budownictwem nie maleje. W ostatnich miesiącach zespół WSP Polska był intensywnie zaangażowany w liczne zielone projekty, dla których przygotowane zostały modele energetyczne przy użyciu oprogramowania IES Virtual Environment. Wykwalifikowani konsultanci WSP wykonali między innymi analizę energetyczną na potrzeby certyfikacji LEED dwóch budynków biurowych w Warszawie i Wrocławiu oraz przeprowadzili wariantowe modelowanie energetyczne dla projektowanego budynku wysokościowego. W ramach współpracy, nasi klienci otrzymali nie tylko wyniki do celów certyfikacji, ale także analizę możliwości wprowadzenia zmian w projekcie, które w pozytywny sposób wpłyną na zużycie energii w tych budynkach, obniżą koszt ich utrzymania oraz pozytywnie wpłyną na odczucie komfortu termicznego.

W ostatnim czasie znacząco wzrosło zainteresowanie inwestorów procesem certyfikacji budynków magazynowych, dla których  WSP Polska także przygotowała m.in. analizy energetyczne, komfortu termicznego czy dostępu światła dziennego, a także opracowała studia wykonalności dla technologii niskoemisyjnych.

W obecnej chwili WSP Polska pracuje wraz z zespołem projektowym nad zastosowaniem rozwiązań pasywnych w nowej inwestycji w Warszawie. W oparciu o dostarczane przez WSP wyniki modelowania otrzymanego za pomocą IES VE zostanie ocenione, w jakim stopniu uda się poprawić efektywność energetyczną budynku po wprowadzeniu poszczególnych propozycji projektowych.

Skip to content