• 30 marca 2022

Zrównoważony rozwój ASSA ABLOY – raport za rok 2021

Zrównoważony rozwój ASSA ABLOY – raport za rok 2021

Zrównoważony rozwój ASSA ABLOY – raport za rok 2021 150 150 PLGBC

Materiał partnera

ASSA ABLOY jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań dostępowych w zakresie okuć, elementów kontroli dostępu, drzwi, bram oraz automatyki, od lat zaangażowanym w kwestie zrównoważonego rozwoju, w tym przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Pierwszy program i roczny raport zrównoważonego rozwoju został wprowadzony przez ASSA ABLOY już w 2007 roku. Od 2010 roku programy są definiowane w cyklach pięcioletnich i dotyczą innowacji, zaopatrzenia, środowiska, aspektów społecznych i etycznych oraz zdrowia i bezpieczeństwa. W 2020 roku ASSA ABLOY przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets oraz przyjęła założenia dotyczące zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o połowę, nie później niż do 2030 r. i osiągnięcia poziomu net zero do 2050 r.

W 2021 roku ASSA ABLOY poczyniła znaczące postępy w zakresie działań dotyczących zrównoważonego rozwoju, zmniejszając w porównaniu z rokiem 2019: ślad węglowy o 17%, zużycie wody o 24%, wskaźnik wypadków o 20%. Z końcem roku Grupa posiadała 276 opublikowanych EPD (Environmental Product Declarations) oraz przeprowadziła 876 audytów u dostawców.

W 2021 roku, po raz pierwszy ASSA ABLOY została uwzględniona w indeksie Dow Jones Sustainability Index Europe, który analizuje wyniki liderów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Raportem Zrównoważonego Rozwoju ASSA ABLOY.

Skip to content