Kodeks PLGBC
Zapoznaj się z naszym Kodeksem Etyki

Kodeks Etyki

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
opracowało Kodeks Etyki organizacji
Poznaj Kodeks Etyki
Dowiedz się czym jest Kodeks Etyki
Promuj dobre i etyczne praktyki w branży

Czym jest Kodeks
Etyki PLGBC?

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało Kodeks Etyki organizacji. Określa on ogólne ramy, w jakie powinno wpisywać się postępowanie każdego Członka Stowarzyszenia. Jego zadaniem jest promowanie zachowań etycznych, monitorowanie ich przestrzegania oraz angażowanie Członków Stowarzyszenia w podejmowane inicjatywy dla zrównoważonego budownictwa w Polsce. PLGBC jest jedną z pierwszych green building councils, które wprowadziły tego typu ramowy dokument.
Organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, podejmują własne inicjatywy dla wypracowania ram działania sektora. Dlatego też w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC powstał Kodeks Etyki.

Materiał stanowi ważny i świadomy krok w rozwoju organizacji. To zbiór zasad służących efektywnemu pełnieniu misji, a także osiąganiu celów i realizacji zadań statutowych stowarzyszenia w branży zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Oczekiwaniem stowarzyszenia jest respektowanie przez jego Członków wartości i standardów etycznych organizacji w trakcie prowadzenia działalności.