Polskie Stowarzyszenie
Budownictwa Ekologicznego

Aktualności
Wydarzenia

Data
9 lutego

Godzina

Miejsce

Data
15 lutego-16 lutego

Godzina

Miejsce
Warszawa

Data
2 marca-3 marca

Godzina
10:30

Miejsce
Airport Hotel Okęcie, Warszawa

Data
17 kwietnia-22 kwietnia

Godzina

Miejsce
ONLINE

Data
18 kwietnia

Godzina
10:00-11:30

Miejsce
ul. Inflancka 4 (6 piętro), Warszawa

Członkowie założyciele i premium

Członkowie