Polskie Stowarzyszenie
Budownictwa Ekologicznego

Aktualności
Wydarzenia

Data
7 grudnia-8 grudnia

Godzina
17:00

Miejsce
Dolnośląskie Centrum Filmowe, Wrocław

Data
26 stycznia-29 stycznia

Godzina

Miejsce
Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Data
15 lutego-16 lutego

Godzina

Miejsce
Warszawa

Członkowie założyciele i premium

Członkowie