Polskie Stowarzyszenie
Budownictwa Ekologicznego

Aktualności
Wydarzenia

Data
21 września-27 września

Godzina

Miejsce

Data
22 września

Godzina
10:00

Miejsce
ONLINE

Data
29 września

Godzina
16:00-17:15

Miejsce
ONLINE

Data
8 października

Godzina

Miejsce
ONLINE

Data
21 października-24 października

Godzina

Miejsce
Poznań


+ Pozostałe wydarzenia

Szkolenia

Data
16 listopada-17 listopada

Godzina

Miejsce
ONLINE

Data
17 listopada-18 listopada

Godzina
09:30-16:30

Miejsce
ONLINE

Data
18 listopada-20 listopada

Godzina

Miejsce
ONLINE

Data
23 listopada

Godzina

Miejsce
ONLINE

Członkowie założyciele i premium

Członkowie