Czym jest PLGBC?
Poznaj nas bliżej!

Wspieramy, inspirujemy, współpracujemy

PLGBC jest organizacją pozarządową, realizującą działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w zrównoważonym kierunku.
Zostań członkiem PLGBC
Kim jesteśmy?
Poznaj nas bliżej!

Nasza misja

Naszą misją jest radykalna transformacja budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania i rozbierania był jak najbardziej zrównoważony.
PLGBC stanowi część globalnej społeczności blisko 80 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council. PLGBC reprezentuje polski sektor budownictwa ekologicznego na arenie międzynarodowej. Daje to szansę na aktywny udział w globalnych dyskusjach, wymianę poglądów i wpływanie na kształtowanie światowych trendów.

Tworzymy nowe standardy dla branży

Dzielimy się wiedzą i dobrymi praktykami. Stymulujemy do innowacyjnych działań. Tworzymy partnerstwa, bo widzimy potrzebę wspólnych inicjatyw dla rozwoju zrównoważonego budownictwa.
Czytaj dalej
Tworzymy nowe standardy dla branży
Nasza strategia
Poznaj fundamenty naszej działalności

4 filary strategii

Strategia PLGBC opiera się na czterech kluczowych elementach

O nas
Kto tworzy PLGBC

Poznaj nas bliżej

Aleksandra BaksikCzłonkini Zarządu ds. etykiAleksandra Baksik
Emilia DębowskaCzłonkini Zarządu ds. zmiany klimatu i bioróżnorodnościEmilia Dębowska
Monika Dębska-PastakiaCzłonkini Zarządu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym Monika Dębska-Pastakia
Wiktor KowalskiCzłonek Zarządu ds. zmiany klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętymWiktor Kowalski
Michał LitewnickiCzłonek Zarządu ds. finansowychMichał Litewnicki
Marzena MajCzłonkini Zarządu ds. zdrowia i jakości życiaMarzena Maj
Robert StrzeńskiCzłonek Zarządu ds. finansowych oraz zdrowia i jakości życiaRobert Strzeński
Aleksandra Witeczek Członkini Zarządu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zdrowia i jakości życiaAleksandra Witeczek