Co robi PLGBC?
Zobacz czym się zajmujemy!

Tworzymy nowe standardy dla branży

Dzielimy się wiedzą i dobrymi praktykami. Stymulujemy do innowacyjnych działań. Tworzymy partnerstwa, bo widzimy potrzebę wspólnych inicjatyw dla rozwoju zrównoważonego budownictwa.
Rozwijaj swoje kompetencje!
Szkolenia PLGBC

Kompetencje jutra

Nasza oferta szkoleń skupia się na rozwijaniu kompetencji jutra w obszarze zrównoważonego budownictwa, architektury i systemów certyfikacji wielokryterialnej dla budynków. Poznaj innowacje, osiągnij efektywność energetyczną i zintegruj zasady zrównoważonego projektowania.
Przejdź do kalendarza wydarzeń
Kompetencje jutra
Zobacz w co się angażujemy
Aktywności, grupy robocze i konsultacyjne

Działania PLGBC