fbpx

CIRCON

Projekt CIRCON – Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych, jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, we współpracy z Politechniką Śląską oraz Green Building Council Iceland.

Cele i działania przewidziane w projekcie:

  • Wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkularnej w sektorze budowlanym.
  • Opracowanie poradnika na temat projektowania budynków zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz stworzenie dedykowanej strony internetowej.
  • Upowszechnianie wiedzy na temat projektowania budynków o obiegu zamkniętym wśród kluczowych interesariuszy branży budowlanej – szkolenia.

Aktywności zaplanowano na dwa lata od kwietnia 2022 r.

Projekt CIRCON: Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych korzysta z dofinansowania o wartości 361 422 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkularnej w sektorze budowlanym.

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze Norweskie i EOG na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro.
Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5.  sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Kwalifikowalność do Funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Program Funduszy Norweskich i EOG składa się z dwóch mechanizmów finansowych. Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię.

Więcej Informacji:
Dorota Bartosz
Dyrektor Techniczna ds. Budownictwa Zrównoważonego
e-mail: dbartosz@plgbc.org.pl
tel.: +48 693 697 946

Aktualności dotyczące CIRCON