1 MARCA 2022
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Agata Golec, Skanska, o dekarbonizacji sektora budowlanego w Polsce

Aktualności

Celem grupy roboczej Dekarbonizacja w ramach projektu #BuildingLife jest wypracowanie wytycznych dla działań na rzecz dekarbonizacji budynków w całym cyklu życia, które powinny zostać wdrożone w najbliższym czasie.

Poprosiliśmy członków grupy roboczej o wypowiedzi eksperckie, aby poznać ich opinie na temat dekarbonizacji polskiego budownictwa. Przeczytaj wypowiedź Agaty Golec, Chief Green Business Specialist in Sustainability Team, Skanska:

Agata Golec, Skanska, o dekarbonizacji sektora budowlanego w Polsce

Jedna z kluczowych wartości Skanska to „Troszczymy się o życie”. W myśl tej zasady promujemy zielone, przyjazne środowisku rozwiązania i staramy się prowadzić naszą działalność w sposób zgodny z naturą. Jesteśmy odpowiedzialni wobec przyszłych pokoleń. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze działania mają znaczący wpływ na otoczenie: branża budowlana odpowiada za niemal 40% globalnych emisji gazów cieplarnianych. Dlatego zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2045.

W Skanska analizujemy ślad węglowy w całym łańcuchu wartości. Zmniejszamy emisje z naszej działalności starannie dobierając materiały, efektywnie wykorzystując zasoby i działając zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Staramy się wpływać na rynek, stopniowo poszerzając wymagania wobec naszych dostawców. Dostrzegamy konieczność międzysektorowej współpracy w dążeniu do innowacyjności w ograniczaniu śladu węglowego budynków na wszystkich etapach projektu budowlanego: od fazy projektowania, aż po ponowne wykorzystanie materiałów z rozbiórki.

W dyskusji o dekarbonizacji budownictwa dużo uwagi poświęca się zmniejszaniu operacyjnego śladu węglowego, czyli emisji związanych z użytkowaniem budynków. Postępy w rozwoju technologii ograniczających zużycie energii w obiektach sprawiają, że ślad operacyjny budynków się obniża, a co za tym idzie, rośnie znaczenie wbudowanego śladu węglowego.

To właśnie ograniczenie wbudowanego śladu węglowego jest warunkiem skutecznej dekarbonizacji sektora budowlanego w Polsce. Dążenie do ograniczenia emisji CO2 powinno stanowić podstawową zasadę realizacji inwestycji budowlanych. Aby to osiągnąć, niezbędne jest wspólne działanie podmiotów zaangażowanych w proces budowlany oraz ciągła wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z wdrażaniem niskoemisyjnych rozwiązań.