29 MARCA 2022
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Bartosz Marcol, Arup, o drodze sektora budowlanego do neutralności klimatycznej

Aktualności

Celem grupy roboczej Dekarbonizacja w ramach projektu #BuildingLife jest wypracowanie wytycznych dla działań na rzecz dekarbonizacji budynków w całym cyklu życia, które powinny zostać wdrożone w najbliższym czasie.

Poprosiliśmy członków grupy roboczej o wypowiedzi eksperckie, aby poznać ich opinie na temat dekarbonizacji polskiego budownictwa. Przeczytaj wypowiedź Bartosza Marcola, Starszego konsultanta ds. Zrównoważonego Rozwoju, Arup Polska i Członka Zarządu, PLGBC.

Bartosz Marcol, Arup, o drodze sektora budowlanego do neutralności klimatycznej

Zarówno globalnie, jak i lokalnie proces dekarbonizacji przybiera na sile. Coraz więcej organizacji oblicza i raportuje ślad węglowy swoich usług czy produktów. Dzieje się to w wielu sektorach gospodarki, jednak budownictwo jest tu wyjątkowe. 28% światowych emisji dwutlenku węgla produkują istniejące budynki, a materiały i ich wznoszenie kolejne 11%. Sumarycznie 39% światowych emisji gazów cieplarnianych można przypisać budynkom. Dekarbonizacja jednak może być uniwersalna. Wszystko, co robimy wiąże się z emisjami gazów cieplarnianych, więc potencjał ich redukcji widać na każdym kroku. Wszyscy wspólnie powinniśmy dążyć do głębokiej dekarbonizacji naszych aktywności, a wiele można zrobić zwłaszcza w branży budowlanej.

Do niedawna mówiło się niemal wyłącznie o operacyjnym śladzie węglowym, skupiając się na zużyciu energii i jej nośników podczas eksploatacji budynków. W ten sposób można znacznie poprawić emisyjność budynku, np. poprzez instalację pomp ciepła. Jednak taki punkt widzenia pomija wbudowany ślad węglowy, potrzebny do stworzenia pompy. Podobnie jest np. z panelami fotowoltaicznymi i kolektorami słonecznymi. Dopiero holistyczne ujęcie śladu węglowego w całym cyklu życia budynku i jego elementów pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji i na prawdziwą neutralność klimatyczną. W zależności od typu budynku i jego efektywności energetycznej ślad węglowy wbudowany w okresie 60 lat jego istnienia może stanowić od 16 do 50% całkowitego śladu.

Uważam, że mapa drogowa dekarbonizacji PLGBC jest niezwykle wartościowa. Informuje wszystkich interesariuszy rynku budowlanego: architektów, inżynierów, producentów, wykonawców, legislatora, samorządy, instytucje finansowe, zarządców budynków, uczelnie i inne organizacje, jak mogą przyczynić się do spowolnienia zmian klimatu. Inspiruje, wskazuje ścieżki i czynności w zakresie redukcji zarówno operacyjnego, jak i wbudowanego śladu węglowego. W tej chwili najważniejsze jest, aby obliczać ślad węglowy w celu identyfikacji największych źródeł emisji, a następnie na tej podstawie optymalizować i dekarbonizować najbardziej emisyjne czynności czy elementy łańcuchów dostaw.