30 STYCZNIA 2024
CZAS CZYTANIA: 2 MIN

Co wydarzyło się u sokołów Cemexu?

Aktualności członkowskie

Pustułka jest sokołem objętym w Polsce ścisłą ochroną. W trosce o wsparcie różnorodności biologicznej, Cemex Polska od lat prowadzi projekt ochrony tego gatunku realizowany w cementowniach w Chełmie i Rudnikach. Po zakończonym sezonie 2023, firma z przyjemnością dzieli się wynikami przeprowadzonych prac oraz obserwacjami nadesłanymi przez Internautów.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska, pustułki wymagają czynnej pomocy ze strony człowieka, polegającej na udostępnianiu im budek lęgowych. Wspierając ptaki, których obecność zaobserwował na terenie swoich zakładów, Cemex wdrożył kompleksowy projekt ich ochrony. W Chełmie i Rudnikach, gdzie znajdują się cementownie firmy, obecnie zamontowanych jest łącznie 14 budek lęgowych i trzy kamery z transmisją internetową prowadzoną na żywo, pokazującą wydarzenia z życia w gniazdach. Opiekę nad sokołami sprawuje ornitolog – dr Bartosz Janic z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Co wydarzyło się u sokołów Cemexu?

Kolejny rok monitoringu gniazd w zakładach Cemex przyniósł nowe obserwacje. Sezon lęgowy 2023 rozpoczął się w cementowniach wraz z początkiem kwietnia, od pojawienia się jaja u rodziny pustułek Kruszywowskich w Rudnikach. Wkrótce do lęgów dołączyły również sokoły z innych budek. Łącznie w ubiegłym roku zakłady Cemex opuściły 23 młode ptaki. Zaobrączkowano pisklęta z siedmiu rodzin, co jest rekordowym jak dotąd wynikiem dla firmy. Od wybranej grupy piskląt pobrano dodatkowo materiał genetyczny do badań.

Interesujących informacji dostarczył również podgląd z kamer. Monitoring prowadzony przez Zespół Ochrony Środowiska Cemex, wsparli w 2023 r. internauci biorący udział w konkursie „Podpatrzone u pustułek!” na uwiecznienie najciekawszych scen z gniazd.

– Zorganizowany konkurs nie dotyczył jedynie obserwacji z budek lęgowych Cemex, objął również streamingi prowadzone przez Uniwersytet Łódzki oraz Starostwo Powiatowe w Legionowie. Bardzo nas to cieszy, ponieważ troska o środowisko naturalne jest naszym wspólnym celem, a edukacja ekologiczna i zwiększanie wrażliwości przyrodniczej to jeden z nieodłącznych elementów tego procesu – mówi Monika Wosik, Dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Cemex Polska.

Wśród nadesłanych prac największą popularnością cieszyły się sceny karmienia. Internauci udokumentowali m.in.  przyniesioną do budki jaszczurkę, zmagania pisklaka ze zbyt dużym kawałkiem dostarczonego przez rodziców pokarmu oraz potyczki o pożywienie między pustułkami zamieszkującymi sąsiednie gniazda. Na konkurs wpłynęły także prezentacje opisujące przebieg całego sezonu lęgowego, a jeden z najmłodszych uczestników postawił na pracę twórczą i do swojego zgłoszenia dołączył rysunek pustułki zamieszkującej cementownię. Najlepsze prace zostały nagrodzone lornetkami, by wspierać pasję ornitologiczną uczestników konkursu i zachęcić ich do dalszej obserwacji natury. Z listą zwycięzców można zapoznać się na stronie www.pustulki.pl

Sezon 2023 dostarczył wielu cennych obserwacji. Cemex zaprasza wszystkich miłośników ptaków na stronę internetową www.cemex.pl/ochrona-pustulek, gdzie znajduje się więcej zdjęć i informacji z prowadzonego monitoringu. Wraz z początkiem marca 2024 r. będzie tam również dostępna transmisja na żywo ze skrzyń lęgowych, by obserwować pustułki zajmujące gniazda w cementowniach i śledzić ich historie.

 

Opracowanie: CEMEX POLSKA