8 MARCA 2022
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Ewelina Grodzicka, HB Reavis, o roli budownictwa w procesie dekarbonizacji

Aktualności

Celem grupy roboczej Dekarbonizacja w ramach projektu #BuildingLife jest wypracowanie wytycznych dla działań na rzecz dekarbonizacji budynków w całym cyklu życia, które powinny zostać wdrożone w najbliższym czasie.

Poprosiliśmy członków grupy roboczej o wypowiedzi eksperckie, aby poznać ich opinie na temat dekarbonizacji polskiego budownictwa. Przeczytaj wypowiedź Eweliny Grodzickiej, ESG and Sustainability Expert, HB Reavis:

Ewelina Grodzicka, HB Reavis, o roli budownictwa w procesie dekarbonizacji

Budownictwo ma ogromny wpływ na proces dekarbonizacji, gdyż obecnie jest odpowiedzialne za ok. 40% emisji CO2 do atmosfery. Raport Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) w sierpniu 2021 roku potwierdził potrzebę osiągnięcia zerowej emisji, aby uniknąć nieodwracalnych zmian klimatycznych. Świat musi do 2050 roku zredukować do zera 51 miliardów ton emisji CO2 rocznie, a także utrzymać globalny wzrost temperatury poniżej 1,5֯C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej.

Wiele państw, miast i firm stawia sobie cele dekarbonizacyjne. Unia Europejska chce być neutralna klimatycznie do 2050 roku. Londyn ustanowił cel, aby do 2030 roku osiągnąć zerowy poziom emisji netto. W Polsce np. Kraków przymierza się do utworzenia tzw. Kwartału Klimatycznego. To urbanistyczny projekt wpisujący się w działania miasta, które mają przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. Branża budownictwa również stawia sobie konkretne cele. W dziedzinie tej przoduje Wielka Brytania. Wiele firm deweloperskich przedstawiło tzw. ścieżki dekarbonizacji i konkretne zobowiązania co do redukcji swojego śladu węglowego. W zakres tych działań wchodzi np. redukcja wbudowanego śladu węglowego poprzez dobór odpowiednich materiałów budowlanych o niskim śladzie węglowym, redukcja operacyjnego śladu węglowego poprzez projektowanie budynków efektywnych energetycznie oraz zasilanie ich energią ze źródeł odnawialnych.

Kolejne kroki i działania podejmowane przez poszczególne kraje i branże mogą się różnić. Dzięki współpracy PLGBC z firmami z sektora budowlanego, architektami, jednostkami naukowymi, uczelniami, producentami materiałów, powstaje obecnie szczegółowe opracowanie, zawierające rozwiązania i wytyczne, które pozwolą coraz szerszemu gronu interesariuszy włączyć się w proces dekarbonizacji.

Współpraca ta pozwoliła również na dużą skalę wymiany doświadczeń i wiedzy na temat dekarbonizacji, co również przyczyni się do przyspieszenia tego procesu w Polsce.