30 STYCZNIA 2024
CZAS CZYTANIA: 2 MIN

Jak skutecznie modernizować budynki wielorodzinne – poradnik dla zarządców nieruchomości

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opublikowało poradnik dla zarządców nieruchomości pt. Jak skutecznie modernizować budynki wielorodzinne.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób zarządzających budynkami, zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ale również samorządów i miast zarządzających mieszkalnymi zasobami komunalnymi. W publikacji zawarte są informacje i opis działań najlepszych praktyk w zakresie modernizacji budynków mieszkalnych.

Jak skutecznie modernizować budynki wielorodzinne – poradnik dla zarządców nieruchomości

Celem opracowania jest zwiększenie świadomości na temat rozwiązań w zakresie modernizacji budynków, ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Poradnik jest swego rodzaju narzędziem, które stanowi rzetelne źródło wiedzy, technicznej i prawnej, dzięki której w łatwiejszy sposób i świadomie będą podejmowane decyzje rozpoczynające transformację w kierunku zrównoważonych modernizacji budynków wielorodzinnych.

Publikacja omawia następujące obszary:

 • europejskie i krajowe strategie obniżania emisyjności sektora budownictwa,
 • modernizacje w kontekście prawa budowlanego,
 • audyt energetyczny budynku, modernizację przegród zewnętrznych,
 • modernizację systemu wentylacji, błędy projektowe i wykonawcze w przeprowadzaniu modernizacji,
 • badania termowizyjne,
 • modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
 • zastosowanie pomp ciepła oraz fotowoltaiki w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
 • modernizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków,
 • finansowanie modernizacji,
 • komunikacja zarządcy z mieszkańcami.

– Obecnie ok. 190 milionów budynków w Unii Europejskiej to obiekty nieefektywne energetycznie, co z jednej strony stawia kraje europejskie przed ogromnym wyzwaniem związanym z modernizacją, z drugiej wskazuje olbrzymi potencjał oszczędności energii w budynkach, które w większości nadal będą użytkowane w 2050 r. Oznacza to, że poprawa efektywności energetycznej już istniejących budynków ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. Przekształcenie istniejących zasobów budowlanych w obiekty neutralne klimatycznie wymaga opracowania i wdrożenia niskoemisyjnych innowacji w całym zakresie modernizacji – mówi Dorota Bartosz, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w PLGBC.

Poradnik pod redakcją PLGBC jest pracą zbiorową. Autorami poszczególnych rozdziałów są:

 • dr inż. Dorota Bartosz – PLGBC
 • Sebastian Brzoza – Danfoss
 • Maciej Drobczyk – IBC SOLAR Polska
 • dr arch. Tomasz Jeleński – Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej
 • Katarzyna Mateja – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 • dr inż. Agnieszka Palmowska – Politechnika Śląska
 • Łukasz Sajewicz – VIESSMANN
 • dr inż. Aleksandra Specjał – Politechnika Śląska

Elektroniczna wersja publikacji Jak efektywnie modernizować budynki wielorodzinne. Poradnik dla zarządców nieruchomości jest dostępna na polskiej stronie projektu RetrofitHUB.

Publikacja wydana jest w ramach projektu RetrofitHUB, będącego częścią Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Działań Klimatycznych (BMWK). Nabór wniosków do EUKI jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Projekt RetrofitHUB realizowany jest przez trzech partnerów: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Croatia Green Building Council, Hungary Green Building Council.