22 LUTEGO 2024
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Konkurs „City of Irpin – the Future Horizon”

Aktualności

„City of Irpin – the Future Horizon” to międzynarodowy konkurs poświęcony odbudowie miasta Irpin na Ukrainie, który został zorganizowany w ramach chilijsko-polskiej współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej a THOUGHT Integral Infrastructure and Urban Planning Solutions Chile. PLGBC jest patronem konkursu.

Ideą konkursu jest zbudowanie futurystycznej konceptualnej wizji nowoczesnego i awangardowego miasta z zachowaniem jego tożsamości, walorów kulturowych oraz wartości społecznych. Fundamentalne znaczenie ma zaangażowanie każdego z uczestniczących zespołów w wyobrażanie sobie nowego miasta odradzającego się niczym feniks z popiołów – miasta zakorzenionego w swoich zwyczajach i tradycjach, ze swoim naturalnym, zrównoważonym, ekologicznym, zielonym środowiskiem życia, a także miasta jako miejsca zamieszkania, pracy, wypoczynku, rekreacji, kultury, dobrobytu i pokoju. Wyzwanie projektowe polega na porzuceniu utartych ścieżek myślowych i dotychczasowych paradygmatów urbanistycznych oraz zastąpieniu ich kreatywnymi i innowacyjnymi wizjami nowej, ale szanującej swoje dziedzictwo przestrzeni życia i współpracy przyszłych pokoleń.

Konkurs „City of Irpin – the Future Horizon”