15 MARCA 2022
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Maciej Chrzanowski, ArcelorMittal Steligence, o konieczności redukowania wbudowanego śladu węglowego

Aktualności

Celem grupy roboczej Dekarbonizacja w ramach projektu #BuildingLife jest wypracowanie wytycznych dla działań na rzecz dekarbonizacji budynków w całym cyklu życia, które powinny zostać wdrożone w najbliższym czasie.

Poprosiliśmy członków grupy roboczej o wypowiedzi eksperckie, aby poznać ich opinie na temat dekarbonizacji polskiego budownictwa. Przeczytaj wypowiedź dr. inż., arch. Macieja Chrzanowskiego, Inżyniera Konstrukcji – Rezydenta Steligence® na Polskę, ArcelorMittal Steligence®.

Maciej Chrzanowski, ArcelorMittal Steligence, o konieczności redukowania wbudowanego śladu węglowego

Bezpieczeństwo naszej planety opiera się na racjonalnym i zrównoważonym wykorzystywaniu jej zasobów, a także na ograniczeniu wpływu cywilizacji na ekosystem. Redukcja emisji CO2 oraz łagodzenie zmian klimatycznych są tu jednymi z kluczowych aspektów.

Budownictwo odgrywa istotną rolę w wykorzystaniu globalnych zasobów naturalnych, będąc jednocześnie odpowiedzialnym za prawie 40% globalnej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Dla zrozumienia znaczenia segmentu budownictwa w łagodzeniu zmian klimatycznych, niezbędne jest uświadomienie składowych całkowitego śladu węglowego: operacyjnego śladu węglowego, związanego z użytkowaniem budynku, oraz wbudowanego śladu węglowego materiałów użytych do jego budowy. Tylko takie podejście pozwoli wprowadzić istotne zmiany – a wręcz rewolucję – na rynku budownictwa, by w efekcie zahamować proces ocieplania się klimatu.

Redukcja wbudowanego śladu węglowego jest nieodłącznym elementem zrównoważonego budownictwa. Sektor musi spełniać bardzo ścisłe wymogi, które zostaną osiągnięte dzięki wyborowi materiałów o określonych cechach środowiskowych, m.in. promujących rozwiązania energooszczędne, pozwalających zmniejszyć zużycie wody i emisję gazów cieplarnianych.
Stal jest wyjątkowym materiałem, który może być poddawany recyklingowi w nieskończoność, a konstrukcje stalowe należą do najbardziej ekologicznych na świecie. Co więcej, stal może być produkowana i pozyskiwana w sposób odpowiedzialny, widoczny jest też postęp w kierunku produkcji stali w sposób bezemisyjny i cyrkularny. Starania ArcelorMittal w tym obszarze zostały uznane poprzez uzyskanie odpowiednich certyfikatów, takich jak ResponsibleSteel™, oraz ostatnio Cradle-to-Cradle z wynikiem Gold. Jako światowy lider w produkcji stali odczuwamy dużą odpowiedzialność we wprowadzaniu innowacji, wdrażaniu i nawigowaniu sprawdzonych ścieżek rozwoju prowadzących do czystszego przemysłu hutniczego: nasza nowa marka, XCarb™, została wprowadzona, aby zebrać wszystkie nasze produkty ze zredukowanym, niskim i zerowym śladem węglowym.

Steligence® promuje inteligentne wykorzystanie odpowiednich rozwiązań materiałowych w odpowiedni sposób i w odpowiednich miejscach w budynku. Holistyczne podejście do każdego projektu może doprowadzić do znacznego obniżenia jego całkowitego śladu węglowego. Moją rolą jako Rezydenta Steligence® na polskim rynku jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia szerokiemu gronu interesariuszy.