20 LISTOPADA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Nowe Deklaracje Środowiskowe Produktów Ruukki z najniższymi wartościami GWP na rynku

Aktualności członkowskie

Ruukki kontynuuje na bieżąco działania z zakresu zrównoważonego rozwoju określone w strategii firmy. Efektem tych prac nad zrównoważoną ofertą produktową są zaktualizowane Deklaracje Środowiskowe Produktów (EPD) dla płyt warstwowych Ruukki. Nowe deklaracje EPD są zgodne z najnowszymi normami i odzwierciedlają zaangażowanie firmy w minimalizowanie wpływu materiałów budowlanych na środowisko.

Płyty Ruukki z rdzeniem z wełny mineralnej zostały udoskonalone pod względem redukcji wbudowanego śladu węglowego. Podejmowane wysiłki badawczo-rozwojowe i współpraca z dostawcami pozwoliły między innymi z powodzeniem obniżyć wartości współczynnika ocieplenia globalnego (GWP) płyt z rdzeniem wełny skalnej nawet o 50% w porównaniu z poprzednimi danymi. W tej chwili płyty warstwowe Ruukki z rdzeniem z wełny mineralnej oraz z rdzeniem z pianki PIR mają najniższy lub jeden z najniższych śladów węglowych na rynku.

Nowe Deklaracje Środowiskowe Produktów Ruukki z najniższymi wartościami GWP na rynku
Łatwy dostęp do najnowszych informacji

Istotą zrównoważonego budownictwa jest zapewnienie możliwości wiarygodnej oceny wpływu budynków na klimat na podstawie aktualnych informacji. Zaktualizowane deklaracje EPD są już dostępne dla całego asortymentu płyt Ruukki. Dzięki temu klienci i partnerzy Ruukki mogą podejmować odpowiedzialne decyzje i wybierać najbardziej przyjazne dla środowiska opcje do swoich projektów.

Nowe wartości GWP są dostępne indywidualnie dla każdego produktu na stronie internetowej www.ruukki.pl wraz z danymi technicznymi, zapewniając w ten sposób łatwy dostęp do najnowszych informacji środowiskowych. Można je również znaleźć w bibliotekach BIM dla produktów Ruukki.

Zaktualizowane deklaracje EPD dla płyt warstwowych dostępne są poprzez EPD Hub (należy wpisać „Ruukki” w polu wyszukiwania) pod adresem: https://manage.epdhub.com/.

 

Opracowanie: Ruukki Polska Sp. z o.o.