13 GRUDNIA 2023
CZAS CZYTANIA: 3 MIN

PLGBC sygnatariuszem Paktu Dla Przestrzeni

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jako jedna z pierwszych organizacji dołączyło do grona sygnatariuszy Paktu Dla Przestrzeni. Dokument jest otwartą, inkluzywną i ewoluującą inicjatywą na rzecz działań w kształtowaniu zrównoważonej, miejskiej polityki przestrzennej Krakowa, a dalej także dobrym przykładem dla innych miast. Pakt podpisano podczas Prologu Open Eyes Economy Summit w Krakowie.

Pakt Dla Przestrzeni podejmuje zadania dla zdrowego, przyjaznego, inkluzywnego miasta i przestrzeni. Obejmuje on 10 punktów dotyczących obszarów, które wymagają szczególnej troski i pilnej interwencji, w tym m.in. konieczność przywrócenia ładu przestrzennego i wprowadzenia jasnych oraz przejrzystych zasad zarządzania przestrzenią, zaimplementowania standardów dobrego i zdrowego projektowania oraz wprowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu.

PLGBC sygnatariuszem Paktu Dla Przestrzeni

ako pierwsi dokument podpisali m.in. rektorzy uczelni wyższych, dziekani wydziałów architektury, organizacje: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Towarzystwo Urbanistów Polskich TUP, stowarzyszenie krakowskich deweloperów oraz eksperci i aktywiści.

Inicjatorką i koordynatorką prac nad Paktem jest Małgorzata Tomczak, redaktorka naczelna magazynu Architektura & Biznes. W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC pakt podpisał Robert Strzeński – członek Zarządu. Sygnatariuszem Paktu dla Przestrzeni jest również Bartłomiej Kisielewski, współautor paktu, a na co dzień architekt w Horizone Studio i członek Komisji Rewizyjnej PLGBC.

PLGBC znalazło się także wśród organizacji, które brały udział w konsultacjach dokumentu.
Zawiera on dwa punkty, które na co dzień są w bliskim związku z ideą zrównoważonego budownictwa, z poszanowaniem gospodarki cyrkularnej i odzyskaniem przestrzeni na nowo:

pkt 4. WYZWANIA KLIMATYCZNE oraz pkt 5. 3×RE – Revitalise, Recover, Reuse,

tożsame z ideą PLGBC Green Building Summit oraz Biennale Architektury.

Sygnatariusze Paktu dla Przestrzeni (lista aktualizowana)

 • Andrzej Bednarczyk– rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Sylwester Tabor– rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Stanisław Mazur– rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Andrzej Szarata– rektor Politechniki Krakowskiej
 • Jerzy Lis– rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Krzysztof Ingarden– dziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Magdalena Kozień-Woźniak– dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
 • Magdalena Buczyńska-Zapała– p.o. prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków
 • dr Marceli Łasocha– prezes krakowskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Robert Strzeński– członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC
 • Lucyna Płonka– SBDiM Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań (z upoważnienia prezesa SBDiM Piotra Legerskiego)
 • Janusz Sepioł– architekt, Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 2002–2006, Architekt Miasta Rzeszowa
 • dr hab. Krzysztof Görlich– wiceprezydent Miasta Krakowa w latach 1990 i 1994–1998
 • Magdalena Sroka– wiceprezydentka Krakowa w latach 2010–2015, społeczna doradczyni Prezydenta Jacka Majchrowskiego
 • Artur Jasiński– architekt, członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej MKUA
 • Robert Kuzianik – architekt, członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej MKUA
 • Tomasz Wojtas– Dyrektor Generalny Open Eyes Economy
 • Marek Grochowicz– geograf, doktorant w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Tomasz Janowski– członek Rady Programowej Open Eyes Economy
 • Bartłomiej Kisielewski– architekt, Horizone Studio, członek komisji rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC
 • dr Piotr Kopyciński– pracownik naukowy, Katedra Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Olga Lany– menadżerka kultury, aktywistka miejska
 • Krzysztof Markiel– pełnomocnik ds. rozwoju instytucjonalnego Sinfonietty Cracovii i doradca rozwoju miast Związku Miast Polskich
 • Magdalena Milert– architektka, twórczyni Pieing, ekspertka ds. przestrzeni Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców
 • Małgorzata Tomczak– redaktorka naczelna, Architektura & Biznes
 • Mateusz Zmyślony– Dyrektor Kreatywny Open Eyes Economy
 • Alina Kamińska– aktorka, radna dzielnicy I Stare Miasto
 • Artur Więcek Baron – reżyser
 • Marta Czubaj-Kowal– ordynatorka Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Idea paktu spotkała się z dużym zainteresowaniem, a jego sygnatariusze zobowiązują się do objęcia roli ambasadorek i ambasadorów, którzy własnymi działaniami będą dawać przykład i angażować swoje otoczenie na rzecz jakości w kształtowaniu polityki przestrzennej Krakowa. Istotna jest przede wszystkim zmiana obyczajów i dobrych praktyk, a dopiero w dalszej kolejności zmiana prawa.

Zaproszenie do sygnowania paktu jest otwarte dla wszystkich chętnych.
Każda osoba/organizacja/firma, która utożsamia się z założeniami dokumentu, może go podpisać.
Zachęcamy do zapoznania się z jego pełną treścią oraz rozpowszechnienia informacji na jego temat.

Więcej informacji i kontakt: paktdlaprzestrzeni@gmail.com