1 MARCA 2024
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

PLGBC_experts: Horyzont Europa dla zrównoważonego budownictwa – aktualne tematy konkursowe

PLGBC_online

Podczas webinaru przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości finansowania prac badawczo-rozwojowych z Programu Horyzontu Europa, w tym otwarte tematy konkursowe z obszaru zrównoważonego budownictwa, dotyczące m.in. procesów renowacyjnych wykorzystujących prefabrykowane moduły, opracowania rozwiązań integrujących budynek z siecią, czy w zakresie kompleksowej renowacji w obiegu zamkniętym.

Podczas webinaru zostanie także omówiona rola Partnerstwa Built4People w procesie kształtowania agendy badawczej dla Programu Horyzont Europa.

PLGBC_experts: Horyzont Europa dla zrównoważonego budownictwa – aktualne tematy konkursowe

Prelegentka:

Katarzyna Nowak, ekspert ds. Programów Badawczych UE, koordynator Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia, działający w Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytucie Technologicznym

Dyskusję moderuje Magdalena Wojtas, Sustainable Development Manager PLGBC