1 GRUDNIA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Raport Colliers ESG na placu budowy

Raporty

Przedstawiamy pierwszy w Polsce raport firmy doradczej Colliers analizujący rynek budowlany pod kątem zrównoważonego rozwoju w fazie wykonawczej procesu inwestycyjnego oraz dostosowywania do wymogów ESG. PLGBC jest patronem merytorycznym tego raportu.

Raport „ESG na placu budowy” stworzony przez ekspertów Colliers dotyczy stopnia przygotowania sektora wykonawczego budownictwa kubaturowego na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Raport Colliers ESG na placu budowy

Raport ma charakter subiektywny i zawiera podsumowanie doświadczeń największych firm wykonawczych w Polsce oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród kilkudziesięciu firm z całego sektora, które pokazują, że dobrą znajomość zagadnień ESG częściej deklarują pracownicy firm wykonawczych niepracujący na budowie oraz obejmujący wysokie stanowiska. Ponad połowa wszystkich ankietowanych słyszała o ESG, ale nie zna szczegółów, natomiast ponad 1/4 zupełnie nie wie, z czym to się wiąże – są to głównie osoby pracujące na budowie.

Firmy budowlane, tak jak większość innych podmiotów prywatnych i spółek giełdowych, będą objęte obowiązkiem raportowania Zrównoważonego Rozwoju od 2024 roku i wiele organizacji będzie musiało wdrożyć reguły ESG w swoją działalność. W niniejszym raporcie poruszany jest temat ESG od strony centralnej działalności biznesowej firm budowlano-wykonawczych, czyli samej realizacji projektów na placu budowy, nie wychodząc poza jego ogrodzenie.

Z raportu można się dowiedzieć m.in.:

  • Jakie elementy wykonawcy już realizują w zgodzie z ESG?
  • Jakie kwestie są możliwe do udoskonalenia?
  • Czy przedstawicieli sektora czekają dodatkowe prace dokumentacyjne?
  • Jak może wyglądać nadzór budowy za kilka lat?
  • Co może wpłynąć na zmianę społecznego wizerunku placu budowy?
  • Jakie elementy ESG wydają się być ryzykiem, a nawet absurdem?
  • Co będzie realną optymalizacją, a co wyłącznie wizjonerską mową przyszłości?

W publikacji można przeczytać również komentarz ekspercki Anny Gil oraz zapoznać się z certyfikacją ZIELONY DOM.