25 PAŹDZIERNIKA 2022
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Spotkanie grupy roboczej projektu CIRCON

Aktualności

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie online grupy roboczej projektu CIRCON – Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych.

Rozmawialiśmy m.in. z Arturem Tomczakiem, Buro Happold, który przedstawił metodę liczenia cyrkularności w portugalskim projekcie Circular EcoBIM. Joanna Sagan, Leango zaprezentowała temat ponownego zastosowania drewna w projekcie Slettelokka w Oslo. Omawialiśmy także narzędzia IT wspierające gospodarkę odpadami, a także BDO w kontekście m.in. raportowania jako narzędzia monitoringu stanu selektywnej zbiórki odpadów na budowach.

Spotkanie grupy roboczej projektu CIRCON

W oparciu o pracę ekspertów grupy roboczej, powstanie podręcznik dotyczący zastosowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w budownictwie oraz narzędzie internetowe do projektowania cyrkularnego budynków.

PLGBC realizuje projekt we współpracy z Politechniką Śląską i Iceland Green Building Council.

Projekt CIRCON: Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych korzysta z dofinansowania o wartości 355 415 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej w sektorze budowlanym.