26 PAŹDZIERNIKA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Znamy tegoroczne wyniki Water City Index 2023

Aktualności członkowskie

25 października Arcadis wraz z partnerami ogłosili wyniki piątej edycji Water City Index 2023, kluczowego raportu oceniającego efektywność gospodarowania zasobami wody w miastach Polski. Tegoroczna edycja zawiera niezwykle ważne wnioski i informacje na temat roli wody w miastach i długofalowych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. PLGBC jest patronem merytorycznym.

Znamy tegoroczne wyniki Water City Index 2023
Water City Index: kierunek na przyszłość

Water City Index to coroczny raport, który skupia się na analizie roli wody w miastach i jej wpływie na jakość życia mieszkańców i rozwój miast. Raport ocenia zarówno aspekty krótko-, jak i długoterminowe.

Najważniejsze punkty raportu:

  1. Efektywność gospodarowania wodą: raport pokazuje, jak miasta prowadzą politykę wodną m.in. w takich obszarach jak: woda pitna, wody opadowe i infrastruktura wodno-ściekowa.
  2. Ochrona środowiska: wartość ekologiczna miast i ich zdolność do zachowania równowagi ekosystemów w kontekście kwestii wodnych.
  3. Zmiany klimatyczne: analiza przygotowania miast na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, w tym zagrożeniem powodziowym i przeciwdziałaniem suszy.

Wyniki Water City Index 2023 ogłoszono podczas Międzynarodowego Kongresu Miasto–Woda-Jakość Życia, który odbył się 25 października 2023 br. we Wrocławiu. Wrocław zajął pierwsze miejsce w kategorii metropolii. Słupsk triumfował w grupie miast na prawach powiatu, natomiast Żywieczdobył pierwsze miejsce wśród miast średniej wielkości. Pełne wyniki oraz szczegółowy raport dostępne są na stronie internetowej Arcadis.

Za realizację rankingu odpowiedzialni są eksperci firmy Arcadis i Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

Kontakt z ekspertem

Aby uzyskać więcej informacji na temat raportu i wyników Water City Index 2023, prosimy o kontakt z ekspertem:

Krzysztof Kutek
Business Area Sales Director – Resilience
Arcadis Polska
E-mail: krzysztof.kutek@arcadis.com

 

Opracowanie: Arcadis Polska