24 MAJA 2024
11:30-12:30
ONLINE
BEZPŁATNE

New Bauhaus Stories, Episode #3: Meet startups that make the New Bauhaus go to market

Webinar

Podczas webinarium eksperci zastanowią się, czy Nowy Europejski Bauhaus jest kompatybilny z podejściem biznesowym oraz czy można opracować zrównoważone rozwiązania, które zawierają inspirujące wartości NEB, a jednocześnie są ukierunkowane na konkurencyjny rynek.
Gośćmi specjalnymi będą trzy start-upy, które opracowały rozwiązania NEB-by-design, przy wsparciu dedykowanego programu mentoringu i finansowania uruchomionego przez EIT Community NEB.

New Bauhaus Stories, Episode #3: Meet startups that make the New Bauhaus go to market