5 LISTOPADA 2024
09.00-14.00
ONLINE
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PLGBC: 1490 ZŁ +23% VAT; CZŁONKOWIE INDYWIDUALNI PLGBC: 1890 ZŁ +23% VAT; POZOSTALI: 2290 ZŁ +23% VAT

Szkolenie: Zrównoważone budynki w kontekście Taksonomii

Szkolenie

Taksonomia UE jest systemem klasyfikacji, który pozwala zakwalifikować działalność gospodarczą jako zrównoważoną. Obejmuje ona również rynek nieruchomości.

Szkolenie: Zrównoważone budynki w kontekście Taksonomii
Zarejestruj się

Dzięki zestawowi jasnych, mierzalnych i spójnych kryteriów, możliwe jest sklasyfikowanie projektów jako zgodnych z Taksonomią – zawarte w Taksonomii kryteria obejmują takie parametry, jak emisyjność CO2, poziom energochłonności procesu wytwarzania materiałów budowlanych czy energooszczędność budynków i instalacji. Ocena taka oprócz standaryzacji pozwala na bardziej transparentną ocenę projektów deweloperskich i przekierowanie strumienia finansowania przez sektor bankowy w kierunku zielonych inwestycji.

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez PLGBC – Zrównoważone budynki w kontekście Taksonomii.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Czym jest Taksonomia przyjęta przez UE.
  2. Cele środowiskowe taksonomii w kontekście rynku nieruchomości.
  3. Weryfikacja zgodności nowych budynków i poddawanych renowacjom, w ramach budowy i nabywania z technicznymi kryteriami kwalifikacji.
  4. Wpływ taksonomii na rynek nieruchomości.

Spotkanie realizowane ONLINE przez platformę MS Teams.
Uczestnicy po szkoleniu otrzymają certyfikat oraz pakiet niezbędnych materiałów.

Prowadząca:

Szkolenie prowadzi Dorota Bartosz, Dyrektorka ds. zrównoważonego budownictwa w PLGBC.
Doktor inżynier z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.

Ekspertka grup roboczych i konsultacyjnych przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii – Grupa robocza ds. stosowania Taksonomii UE oraz przy innych czołowych organizacjach, m.in. przy Krajowej Agencji Poszanowania Energii KAPE – Grupa robocza ds. krajowej metodyki liczenia śladu węglowego budynków.

Odpowiedzialna za merytoryczne aspekty realizowanych przez PLGBC projektów krajowych i międzynarodowych. Ambasadorka transformacji energetycznej sektora budownictwa. Autorka i koordynatorka pierwszego polskiego certyfikatu dla budownictwa mieszkaniowego ZIELONY DOM.

CENA: CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PLGBC: 1490 ZŁ +23% VAT; CZŁONKOWIE INDYWIDUALNI PLGBC: 1890 ZŁ +23% VAT; POZOSTALI: 2290 ZŁ +23% VAT
Zarejestruj się