23-24 MAJA 2024
9.00 - 16.00
POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY, GDYNIA
PŁATNE

Trójmiejski Dzień Zielonych Budynków

Wydarzenia

Trójmiejski Dzień Zielonych Budynków, to ogólnopolska konferencja poświęcona tematyce odpowiedzialności ekologicznej ze szczególnym wskazaniem na branżę budowlaną oraz projektową.

Głównym celem wydarzenia jest budowanie świadomości ekologicznej u osób pracujących w szeroko rozumianej branży inwestycyjnej, budowlanej i projektowej. Przestrzenią do wymiany spostrzeżeń, wiedzy oraz doświadczeń, a także okazją do wzajemnego motywowania się oraz inspirowania na drodze do naszego wspólnego celu – tworzenia dostępne i ekologicznie bezpieczne miasto.

Tegoroczna, czwarta edycja, składać będzie się z trzech bloków tematycznych, z których pierwszy będzie się skupiał na kwestiach społecznych, w tym projektowaniu z uwzględnieniem neurotypowości oraz osób z niepełnosprawnościami, w drugim mówić będziemy o śladzie węglowym, efektywności energetycznej i gospodarce cyrkularnej, z kolei trzeci, zatytułowany „Green finance”, poświęcony będzie między innymi pozyskiwaniu środków do realizacji zrównoważonych projektów oraz ESG.

PLGBC objęło patronat nad wydarzeniem.

Trójmiejski Dzień Zielonych Budynków