Zrównoważone budownictwo
Na czym to polega?

Poznaj zrównoważone budownictwo

Dowiedz się czym jest zrównoważone budownictwo. Poznaj jakie obszary obejmuje oraz jakie są jego mierniki.
Czym jest zrównoważone budownictwo?
Definicja

Zrównoważony budynek to obiekt wzniesiony i użytkowany w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko. Zapewniający komfort użytkownikom oraz odporny na zmianę klimatu
Odkrywaj wirtualną bibliotekę
Zrównoważone budownictwo
Poznaj obszary

Jakie obszary obejmuje zrównoważone budownictwo?

Zrównoważone budownictwo
Poznaj obszary

Poznaj mierniki
zrównoważonego
budownictwa

Mierniki zrównoważonego budownictwa są kluczowymi narzędziami oceny, które pozwalają na monitorowanie wpływu budynków na środowisko oraz społeczność
Przeglądaj kalendarium wydarzeń
Certyfikat ZIELONY DOM
Certyfikat ZIELONY DOM to pierwsza polska wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego, opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
Dowiedz się więcej
BREEAM
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) został wprowadzony w 1990 r. w Wielkiej Brytanii przez BRE Global
BREEAM.com
DGNB
Niemiecki system oceny wielokryterialnej budynków DGNB Certification System powstał w 2008 r. z inicjatywy German Sustainable Building Council (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V – DGNB) 
dgnb-system.de
HQE
System oceny wielokryterialnej budynków HQE (Haute Qualité Environmentale) powstał we Francji w 2012 r. Jego operatorem poza terenem Francji jest organizacja Cerway.
behqe.com
LEED
System oceny wielokryterialnej budynków LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) został wprowadzony w 1998 r. przez U.S. Green Building Council – USGBC (amerykański odpowiednik PLGBC).
usgbc.org
WELL
WELL Building Standard to system certyfikacji wielokryterialnej budynków, wprowadzony przez firmę Delos na przestrzeni lat 2007-2014 r. w Stanach Zjednoczonych. Operatorem systemu został International WELL Building Institute™ (IWBI), który zajmuje się wytycznymi WELL.
wellcertified.com
Zrównoważone budownictwo
Poznaj obszary

ESG w budownictwie

Świadomie i długowafowo wyznaczaj zrównoważone strategie rozwoju. Wdrażaj zrównoważone modele biznesowe. Zwiększ swój zasięg i możliwości dzięki ESG. Sprawdzaj i weryfikuj wskaźniki ESG dla większej konkurencyjności
(E) Environmental (Środowiskowy)
(S) Social (Społeczny)
(G) Governance (Zarządzanie)
W kontekście budownictwa zrównoważonego, obszar środowiskowy odnosi się do wpływu działań budowlanych na środowisko naturalne. Obejmuje to kwestie takie jak efektywność energetyczna budynków, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ochrona zasobów wodnych, minimalizacja emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja odpadów budowlanych.
Odkrywaj wirtualną bibliotekę