Polskie Stowarzyszenie
Budownictwa Ekologicznego

Aktualności
Wydarzenia

Data
24 sierpnia-25 sierpnia

Godzina

Miejsce
Sopot

Data
7 września

Godzina
10:30-12:00

Miejsce
Generation Park Budynek Y,
ul. Towarowa 28,
00-838 Warszawa

Data
15 września-16 września

Godzina

Miejsce
Warszawa

Data
21 września-27 września

Godzina

Miejsce

Data
8 października

Godzina

Miejsce
ONLINE

Szkolenia

Data
15 września-16 września

Godzina
09:30-16:30

Miejsce
ONLINE

Data
16 listopada-17 listopada

Godzina

Miejsce
ONLINE

Data
18 listopada-20 listopada

Godzina

Miejsce
ONLINE

Data
23 listopada

Godzina

Miejsce
ONLINE

Członkowie założyciele i premium

Członkowie