Advancing Net Zero

Advancing Net Zero to globalny program WorldGBC, którego celem jest całkowita dekarbonizacja sektora budownictwa do 2050 roku. W ramach współpracy, sieć green building councils z całego świata opracowuje niezbędne narzędzia, programy i zasoby wspierające osiągnięcie tego celu, budując tym samym zdolności branży do jego realizacji.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jest pierwszym i jedynym podmiotem z Polski, który przystąpił do projektu.

Jednym z filarów projektu jest The Net Zero Carbon Buildings Commitment – zobowiązanie firm, miast, państw i regionów, aby do 2030 r. osiągnąć zerową operacyjną emisję CO2 w swoich zasobach budowlanych i dążyć do tego, aby do 2050 r. wszystkie budynki były użytkowane przy zachowaniu zerowej emisji.

Proces dekarbonizacji budownictwa jest najistotniejszym działaniem rozwojowym naszej branży. Nie mamy innego kierunku rozwoju niż ten, by dążyć do budynków o zerowym śladzie węglowym. Porozumienie paryskie z 2015 r. stawia tę kwestię jasno: do 2050 r. musimy zdekarbonizować światową gospodarkę, a to właśnie budownictwo jest jednym z jej filarów. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego aspiruje do roli prekursora i lidera tego rozwoju, by wraz ze wszystkimi interesariuszami, łącznie ze stroną rządową, dążyć do dekarbonizacji polskich budynków i całego sektora. Przystąpienie do globalnego projektu WorldGBC „Advancing Net Zero” jest jednym z kluczowych działań w tym zakresie. Wspólne działanie z międzynarodową społecznością green building councils pozwoli z jednej strony na czerpanie doświadczeń od innych krajów bardziej zaawansowanych w tych procesach, a z drugiej wzmocni głos naszej społeczności w tej ważnej kwestii. – podkreśla Alicja Kuczera, Dyrektorka Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Więcej informacji:
https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero

Więcej Informacji:
Anna Jurczak
Project Manager
e-mail: ajurczak@plgbc.org.pl
tel.: +48 609 987 147

Skip to content