Building Life

World Green Building Council rozpoczęło w grudniu 2020 r. projekt #BuildingLife, którego celem jest wsparcie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Dziesięć europejskich green building councils, w tym Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, opracuje plan działania na rzecz dekarbonizacji środowiska budowlanego w całym cyklu życia budynków.

W okresie poprzedzającym COP26 i w rocznicę przyjęcia porozumienia paryskiego, World Green Building Council (WorldGBC) uruchamia projekt #BuildingLife we współpracy z dziesięcioma europejskimi green building councils (GBCs). #BuildingLife przyczyni się do radykalnej zmiany działań klimatycznych w środowisku budowlanym.

Poszczególne green building councils opracują pakiet krajowych map drogowych dekarbonizacji. Z kolei WorldGBC zgromadzi przedstawicieli całego sektora na europejskim forum liderów w celu opracowania mapy drogowej polityki Unii Europejskiej w zakresie dekarbonizacji sektora.

W projekt zaangażowały się green building councils z Polski (PLGBC), Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.

Projekt #BuildingLife jest wspierany przez partnerów skoncentrowanych na budowaniu bardziej zrównoważonego środowiska: IKEA Foundation i Laudes Foundation.

Do czego przyczyni się #BuildingLife?

#BuildingLife przyspieszy realizację ambicji Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze budowlanym i stworzy pierwszą w całym regionie odpowiedź na wizję zerowej emisji dwutlenku węgla w środowisku zbudowanym, przedstawioną w raporcie WorldGBC z 2019 roku. Projekt ten stworzy ścieżkę dla innych regionów świata.

Do tego czasu World Green Building Council podejmie następujące działania:

  • stworzenie planu działania dla wpisania celów dotyczących emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia w politykę UE w zakresie budynków.
  • rozpoczęcie realizacji nowego zobowiązania dotyczącego emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia w ramach globalnego projektu WorldGBC „Advancing Net Zero”.
  • ustanowienie europejskich i krajowych grup roboczych, które przyczynią się do stworzenia krajowych planów działania na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu.
  • wspieranie rozwoju bazy danych produktów budowlanych w zakresie pełnego wpływu różnych materiałów budowlanych na środowisko.
  • rozpoczęcie kampanii komunikacyjnej w celu zwrócenia uwagi posłów Parlamentu Europejskiego, decydentów i liderów branży, którzy będą publicznie opowiadać się za podejściem opartym na całym cyklu życia.

Więcej o dekarbonizacji budownictwa w Polsce i raporty, które powstały w ramach projektu #BuildingLife można znaleźć na stronie: dekarbonizacja.plgbc.org.pl

Więcej Informacji:
Anna Jurczak
Project Manager
e-mail: ajurczak@plgbc.org.pl
tel.: +48 609 987 147

Aktualności dotyczące Building Life

Załaduj więcej
Skip to content