Elektromobilność

Grupa robocza powołana w celu stworzenia przewodnika dla właścicieli i zarządców, wyjaśniającego krok po kroku zagadnienia tworzenia, rozbudowy oraz praktycznych aspektów infrastruktury technicznej w służbie elektromobilności. Wszystkie badania dotyczące elektromobilności w Polsce wskazują na dwie największe bariery przed zakupem samochodu elektrycznego: jego cenę oraz brak infrastruktury. W tej drugiej kwestii branża budowlana mogłaby pomóc, a nawet wiele zmienić.

Przy zapytaniach o powierzchnię najmu zaczęły się pojawiać pytania o stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Z kolei liczba gości zagranicznych używających samochodów elektrycznych pokazała też, że w innych częściach Europy stopień upowszechnienia samochodów elektrycznych był znacznie wyższy niż w naszym kraju. Rozbudowa infrastruktury w nieruchomościach mogłaby więc spowodować wzrost elektromobilności w Polsce.

Zmiany w przepisach dotyczących ładowarek elektrycznych wygenerowały wiele niejasności w branży, co było dodatkowo uciążliwe przy braku powszechnie dostępnej rzetelnej wiedzy oraz naświetlania dobrych praktyk.

Celem prac powołanej grupy roboczej było opracowanie przewodnika dla właścicieli i zarządców, wyjaśniającego krok po kroku zagadnienia tworzenia, rozbudowy oraz praktycznych aspektów infrastruktury technicznej w służbie elektromobilności.

W ramach cyklicznych spotkań wyodrębniliśmy najważniejsze problemy oraz podjęliśmy próbę zmierzenia się z nimi przez wypracowanie modelowych, dostępnych rozwiązań. Wiedza, opinie i doświadczenie członków grupy były istotnym wkładem w tworzeniu przewodnika Elektromobilność – rozwiązania wspierające zrównoważone budownictwo.

Więcej Informacji:
Magdalena Wojtas
Sustainable Development Manager
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958

Skip to content