FoCA

Projekt FoCA – Free of Carbon Architecture  jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, w konsorcjum z jednostkami badawczo-naukowymi z Polski i Turcji. Jego celem jest stworzenie ogólnodostępnego narzędzia – interaktywnej platformy internetowej dostarczającej informacji o właściwościach środowiskowych materiałów i wyrobów budowlanych.

FoCA jako proste i kompleksowe narzędzie ma na celu:

  • zapewnienie wiarygodnego źródła zweryfikowanych informacji środowiskowych na temat emisji gazów cieplarnianych (GHG), zapotrzebowania na energię pierwotną (TRPE oraz TNRPE) i zubożenia wody (WD), wynikających z wydobycia i dalszego przetwarzania surowców wykorzystywanych do produkcji materiałów i wyrobów budowlanych;
  • umożliwienie architektom i innym zainteresowanym stronom zdobycia wiedzy na temat wpływu poszczególnych klas materiałów i wyrobów na środowisko oraz wyboru rozwiązań przyjaznych środowisku, co prowadzi do zmniejszenia śladu ekologicznego sektora budowlanego;
  • pomoc w dostosowaniu się do celów wskazanych w polityce krajowej i unijnej, nakładającej na sektor budowlany rygorystyczne wymagania.

Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Instytut Techniki Budowlanej (ITB), Politechnikę Wrocławską, Environmentally Friendly Green Buildings Association (Turkish Green Building Council CEDBIK) i Yildiz Technical University (YTU) w Turcji.

Projekt FoCA rozpoczął się w czerwcu 2023 r. i potrwa 24 miesiące.

Projekt dofinansowany z budżetu państwa przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 33. konkursu Inicjatywy CORNET (COllective Research NETworking).

Wartość dofinansowania: 1 279 240,13 zł
Całkowita wartość zadania: 1 384 821,58 zł

Więcej Informacji:
Dorota Bartosz
Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa
e-mail: dbartosz@plgbc.org.pl
tel.: +48 693 697 946

Aktualności dotyczące FoCA

Skip to content