Making City

Making City to nowy wielkoskalowy projekt demonstracyjny, finansowany z unijnego programu badawczo-innowacyjnego. Celem projektu uruchomionego w Hiszpanii jest rozwiązanie problemu nadmiernej emisji CO2 w miastach i zademonstrowanie transformacji miejskiego systemu energetycznego w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla w oparciu o koncepcję PED (Positive Energy District).

W ramach projektu Making City, przygotowaliśmy webinar podczas którego rozmawialiśmy o PED, czyli o miejskich dystryktach dodatnich energetycznie. Webinarium zorganizowane było we współpracy z Miastem Lublin, partnerem projektu. Przedstawiliśmy projekt, koncepcję PED, zadania miasta Lublin w projekcie, a także społeczności energetyczne i ich rolę w transformacji polskich gmin.

Aktywności projektu zaplanowano od 2018 r. do 2023 r.

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 nr 824418.

Więcej Informacji:
Anna Jurczak
Project Manager
e-mail: ajurczak@plgbc.org.pl
tel.: +48 609 987 147

Aktualności dotyczące Making City

Skip to content