Retrofit Hub

Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat rozwiązań w zakresie modernizacji budynków oraz podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli budynków, zarządców, specjalistów od zarządzania projektami i najemców.

Wypracowanie konkretnych narzędzi i przekazanie rzetelnej wiedzy (technicznej i prawnej) pozwoli rozpocząć transformację w kierunku energooszczędnych, niskokosztowych, odnawialnych źródeł energii i zrównoważoną modernizację budynków na obszarach miejskich. Realizacja projektu pozwoli na promowanie procedur modernizacji energetycznej wśród grup docelowych, co zwiększy liczbę zmodernizowanych i odnowionych budynków w krajach objętych projektem.

Projekt finansowany przez GIZ: European Climate Initiative (Euki) – Retrofit Hub, na zlecenie German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK) realizowany będzie w okresie 09.2021 r. – 01.2024 r. przez PLGBC, Croatia GBC i Hungary GBC.

Więcej Informacji:
Anna Jurczak
Project Manager
e-mail: ajurczak@plgbc.org.pl
tel.: +48 609 987 147

Aktualności dotyczące Retrofit Hub

Załaduj więcej
Skip to content