TOP CLeveR

Projekt TOP CLeverR – Training and Outreach Programmes for Circular and Level(s) based Revolution ma na celu wyposażenie specjalistów i pracowników budowlanych w umiejętności potrzebne do sprostania wyzwaniom związanym z wdrażaniem podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym w całym cyklu życia budynku, redukcji emisji śladu węglowego.

W ramach projektu zostanie wypracowany i przetestowany innowacyjny program szkoleniowy dla specjalistów i pracowników budowlanych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego pracowników branży budowlanej skoncentrowany na podejściu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Innowacyjne programy i działania szkoleniowe dla białych i niebieskich kołnierzyków zostaną opracowane, przetestowane i akredytowane w celu zagwarantowania uznania kwalifikacji i specjalizacji zawodowych. Zostaną podjęte określone działania w celu uznania i zwiększenia gotowości młodych talentów do przyszłej kariery w sektorze budowlanym. Rola kobiet będzie w centrum dyskusji, podnosząc głos profesjonalistek i pracownic w celu zwiększenia świadomości na temat równych szans w tej dziedzinie.

Stworzona zostanie platforma edukacyjna, która powoli na zwiększenie liczby profesjonalistów i pracowników w sektorze branży budowlanej. Partnerzy projektu opracują biznesplany, aby przenieść działania projektu na prawdziwym rynku i podjąć je po zakończeniu projektu.

Projekt finansowany z Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) rozpoczął się w październiku 2023 roku i potrwa 36 miesięcy. TOP CLeveR jest realizowany przez WORLDGBC i siostrzane GBCs z Polski, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii, Węgier, Słowenii.

Więcej Informacji:
Alicja Heller
Sustainability Specialist
e-mail: aheller@plgbc.org.pl
tel.: +48 535 680 066

Aktualności dotyczące TOP CLeveR

Skip to content