Zrównoważone magazyny

W ramach prac grupy roboczej ZRÓWNOWAŻONE MAGAZYNY będziemy badać kierunki rozwoju tego sektora, skupimy się na dobrych praktykach oraz wyzwaniach, jakie stoją przed budynkami magazynowymi.

Magazyny i centra logistyczne coraz częściej optymalizują swoje powierzchnie w kierunku zrównoważonego budownictwa, co znajduje potwierdzenie w przyznawanych wysokich poziomach certyfikacji wielokryterialnej. Certyfikacja wielokryterialna obiektów magazynowych i przemysłowych staje się już w Polsce standardem. Korzyści z niej płynące, zarówno dla deweloperów jak i najemców, przekładają się na wysoką jakość oferowanych przestrzeni, zjednując aprobatę rynku.

Praktyki zrównoważonego budownictwa w odniesieniu do rynku magazynowego były przez wiele lat traktowane jako nieoczywiste i często pomijane działanie. Kluczowym wyznacznikiem była lokalizacja. Jednak obecnie zrównoważone budownictwo nie jest już postrzegane w kategoriach trendu, lecz realnego kierunku rozwoju, będącego wymaganiem najemców. Oferowane przestrzenie stają się nie tylko coraz bardziej innowacyjne, dostępne i zrównoważone, lecz również zdrowsze i pozytywnie oddziałujące na użytkowników.

Liderką grupy jest Magdalena Wojtas, Sustainable Development Manager w PLGBC.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem – efektem prac poprzedniej grupy roboczej Zrównoważone magazyny:

Więcej Informacji:
Magdalena Wojtas
Sustainable Development Manager
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958

Skip to content