30 STYCZNIA 2024
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Raport roczny PLGBC 2023

Raporty
Raporty PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zaprezentowało Raport Roczny z działalności w 2023 roku. Podsumowano kluczowe aktywności i poszerzenie grona Członków, a także działania w międzynarodowych projektach.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opublikowało Raport Roczny 2023, który przedstawia działania organizacji oparte o cztery strategiczne filary: gospodarkę o obiegu zamkniętym, zdrowie i jakość życia, bioróżnorodność oraz powstrzymanie zmiany klimatu i adaptację do nowych warunków.

Raport roczny PLGBC 2023

Raport stanowi podsumowanie kluczowych wyników działań i zaangażowania stale poszerzającego się grona członków Stowarzyszenia.
Ujęto także z powodzeniem prowadzone kampanie i aktywności w międzynarodowych projektach, które cieszyły się dużym zainteresowaniem branży w minionym roku.
Przeprowadzone warsztaty i szkolenia pozwoliły na zdobywanie nowej wiedzy.
Nawiązane partnerstwa wzmocniły promowanie i rozwijanie dobrych praktyk zrównoważonego budownictwa w Polsce.
Organizacja aktywnie uczestniczyła również w inicjatywach World Green Building Council, co dało szansę na udział w globalnej dyskusji, wymianę poglądów i wpływ na kształtowanie światowych trendów.

Działania te zdefiniowały PLGBC jako świadomą organizację i silną społeczność skupioną wokół zrównoważonego budownictwa.

Raport roczny PLGBC 2023 przyjął formę wirtualnej publikacji, przyjaznej czytelnikom i ułatwiającej dystrybucję treści.
Poznaj Raport Roczny PLGBC 2023.

Rok 2023 dla PLGBC w liczbach to m.in.:

  • ponad 200 Członków (organizacji),
  • 76 wydarzeń partnerskich i patronackich,
  • 7 projektów międzynarodowych,
  • 6 kampanii (krajowych i zagranicznych),
  • 5 PLGBC Green Building Tourów,
  • 5 cyklów webinarów tematycznych,
  • 4 grupy robocze,
  • 4 grupy konsultacyjne.


Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.
PLGBC stanowi część globalnej społeczności 80 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.