• 6 lutego 2023

Certyfikat ZIELONY DOM Szkolenie przygotowujące do egzaminu na akredytowanego audytora

Data
4 kwietnia

Godzina
09:00-16:30

Miejsce
ONLINE

Cena
Członkowie PLGBC: 1150 zł +23% VAT; Pozostali: 1750 zł +23% VAT

Certyfikat ZIELONY DOM Szkolenie przygotowujące do egzaminu na akredytowanego audytora

Certyfikat ZIELONY DOM Szkolenie przygotowujące do egzaminu na akredytowanego audytora 1024 449 PLGBC

Certyfikat ZIELONY DOM Szkolenie przygotowujące do egzaminu na akredytowanego audytora

Termin szkolenia: 04.04.2023 w godzinach 09.00-16.30

Opis szkolenia:

Audytor jest odpowiedzialny za inicjowanie, raportowanie oraz wdrażanie wymagań systemu podczas całego procesu certyfikacji inwestycji. Jest on bezpośrednio odpowiedzialny za wypełnienie wymagań poszczególnych kredytów oraz optymalizację dostępnych rozwiązań dla osiągnięcia możliwie najlepszego poziomu certyfikacji.
Na naszej stronie internetowej znajduje się aktualna lista akredytowanych audytorów certyfikacji ZIELONY DOM.

Ty też możesz zostać audytorem

Uprawnienia nabywa się poprzez zdanie egzaminu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą (PLGBC). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostanie dokładnie przeanalizowany cały zakres wiedzy jaką powinien posiadać audytor.
Certyfikat ZIELONY DOM to pierwsza polska, wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego. Szkolenie poprowadzi dr inż. Dorota Bartosz, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa. Udział w szkoleniu jest niezbędny aby przystąpić do egzaminu dającego uprawnienia.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują pakiet materiałów, m.in.:

  • imienny podręcznik,
  • nagranie video szkolenia,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • pakiet materiałów dodatkowych.

Prowadząca:

Szkolenie prowadzi Dorota Bartosz, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa w PLGBC.
Doktor inżynier z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Związana z tematyką efektywności energetycznej budynków, członkini Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Odpowiedzialna za merytoryczne aspekty realizowanych przez PLGBC projektów krajowych i międzynarodowych. Ambasadorka transformacji energetycznej sektora budownictwa. Autorka i koordynatorka pierwszego polskiego certyfikatu dla budownictwa mieszkaniowego ZIELONY DOM.

Skip to content