• 3 listopada 2021

CLIMATE-CON 2021 – Śląski Konwent Klimatyczny

Data
22 listopada-23 listopada

Godzina
09:30-15:15

Miejsce
Chorzów/online

Cena
bezpłatnie

CLIMATE-CON 2021 – Śląski Konwent Klimatyczny

CLIMATE-CON 2021 – Śląski Konwent Klimatyczny 1024 509 PLGBC

CLIMATE-CON 2021 – Śląski Konwent Klimatyczny to wydarzenie o rozbudowanej formule, które łączy w sobie cechy konferencji, warsztatów i eventów. Celem konferencji jest edukacja i podniesienie świadomości w zakresie poprawy jakości powietrza – zarówno w samorządach, jak i w społeczeństwie. Z uwagi na problem złej jakości powietrza w Polsce wydarzenie w głównej mierze będzie skupiać się na tematach związanych z poprawą jakości powietrza. Tematyka poprawy jakości powietrza jest prezentowana w szerszym ujęciu tj. wyzwaniami przed którymi stoją miasta i regiony w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 i 2050 roku a także zmianami klimatu.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC objęło Patronat honorowy nad wydarzeniem. Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca PLGBC weźmie udział w debacie Ślad węglowy, a środowisko, podczas której eksperci zmierzą się z zagadnieniami: Co to jest ślad węglowy i po co mierzyć? Jak technologie zagrażają klimatowi i środowisku? Zmniejszenie śladu węglowego w budownictwie i produkcji materiałów budowlanych – Dobre praktyki LIFE.

Zakres tematyczny całej konferencji odnosi się do:

 • aspektów technologicznych (prezentacja przykładów i rozwiązań technologicznych, innowacyjnych, instrumentów i narzędzi możliwych do wdrożenia na szerszą skalę),
 • poglądów i koncepcji (prezentacja poglądów i koncepcji, dobrych praktyk),
 • faktów (analizy, raporty, badania naukowe).

Podczas trwającego dwa dni wydarzenia zaplanowano:

 • 15 sesji tematycznych (dyskusje, prezentacje referatów),
 • 3 warsztaty (warsztaty dla samorządów, warsztaty dla uczniów),
 • 2 pokazy filmów o tematyce ekologicznej,
 • sesja small talks.

Podczas sesji zostaną podjęte takie tematy jak:

 • Poprawa jakości powietrza,
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektorów,
 • Efektywność energetyczna budynków,
 • Zieleń i rośliny jako element systemu poprawy jakości powietrza,
 • Transport i strefy czystego transportu,
 • Ślad węglowy,
 • Woda i ślad wody,
 • Instrumenty finansowe (UE, krajowe, regionalne),
 • Technologie na rzecz miast i regionów wolnych od smogu,
 • Dobre praktyki i projekty podejmowane w miastach i regionach

Dowiedz się więcej. 

Skip to content