• 13 maja 2020

Szkolenie Circular economy w budownictwie – trend czy konieczność?

Data
22 czerwca

Godzina
10:30-15:30

Miejsce
Warszawa/ONLINE

Cena
790 zł + VAT / 630 zł + VAT

Szkolenie Circular economy w budownictwie – trend czy konieczność?

Szkolenie Circular economy w budownictwie – trend czy konieczność? 150 150 PLGBC
Prowadzący
Wioletta Fabrycka

Znawca rynku budowlanego, propagatorka CSR, zrównoważonego budownictwa i gospodarki obiegu zamkniętego. Członek PLGBC, PSMB, WIREP i Zespołu Doradców Dziekana PW WIL. Wykładowca, szkoleniowiec, współautorka wydanego w maju 2019 r. przez Instytut INNOWO raportu pt. „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce”.

Opis szkolenia:

Zapraszamy na szkolenie dotyczące jednego z najgorętszych i najważniejszych w świecie trendów związanych z jakością naszego życia i kondycją naszej planety – nie tylko w stosunku do dnia dzisiejszego, ale także w perspektywie długoterminowej. Przybliżymy Państwu koncepcje gospodarki obiegu zamkniętego (skrót GOZ, ang. circular economy), które mogą i powinny wpłynąć na rozwój sektora budowlanego, uznawanego za jeden z najbardziej szkodzących środowisku, a wciąż zbyt wolno reagującego na innowacyjne i zrównoważone rozwiązania, obejmujące cały cykl życia budynków i ich komponentów.

W trakcie szkolenia zostanie omówione:

 • skąd wynikła konieczność przejścia z gospodarki linearnej do cyrkularnej
 • jakie bariery napotykamy, chcąc stosować zasady GOZ
 • jakie korzyści przynosi wprowadzenie zasad GOZ oraz LCA (Life Cycle Analysis)
 • czy przejście na GOZ jest kwestią wyboru, czy też podyktowane jest wymogami prawnymi i/lub oczekiwaniami interesariuszy
 • co wiąże GOZ z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs)
 • jak unikać powstawania odpadów budowlanych, a jak zagospodarować te, które zostają wytworzone
 • jakie technologie mogą sprzyjać budownictwu cyrkularnemu

Zagadnienia:

 • czym jest GOZ (circular economy)
 • zasady stosowania GOZ
 • koszty i korzyści wprowadzenia GOZ
 • GOZ a SGDs
 • technologie w budownictwie cyrkularnym

Co osiągniesz, biorąc udział w szkoleniu:

 • zyskasz podstawową wiedzę o założeniach GOZ
 • dowiesz się, w jakim kierunku podążać i z kim współpracować, by przygotować się do przejścia na cyrkularny model działalności
 • poznasz przykłady godne naśladowania, będziesz mógł przemyśleć, jak je docelowo zastosować w Twojej firmie i/lub promować je w Twoim otoczeniu.

Rejestracja:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Więcej Informacji:
Magdalena Wojtas
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958