• 6 lutego 2023

Jak zaprojektować zdrowy i zrównoważony budynek

Data
19 maja

Godzina
10:00-14:00

Miejsce
ONLINE

Cena
Członkowie PLGBC: 250 zł +23% VAT; Pozostali: 500 zł +23% VAT

Jak zaprojektować zdrowy i zrównoważony budynek

Jak zaprojektować zdrowy i zrównoważony budynek 497 162 PLGBC

SZKOLENIE: JAK ZAPROJEKTOWAĆ ZDROWY I ZRÓWNOWAŻONY BUDYNEK

Termin szkolenia: 19.05.2023 w godzinach 10.00-14.00

Opis szkolenia:

Szkolenie obejmie omówienie wymagań technicznych dla zdrowych obiektów komercyjnych oraz mieszkalnych.  Zostaną przedstawione narzędzia projektowe i wskaźniki  kształtujące optymalne środowisko wewnętrzne oraz bezpośrednie otoczenie budynku. Zostaną również omówione kryteria doboru rozwiązań systemowych i użytkowych. Tematem będzie także planowanie systemem zarządzania zdrowym standardem w trakcie fazy eksploatacji oraz zapisy w certyfikacjach wielokryterialnych na które warto zwrócić uwagę niezależnie od podjęcia decyzji o przeprowadzeniu tego typu audytu. Szkolenie poruszy również aktualną kwestię sposobu dostosowania budynku do odporności na zmiany klimatyczne, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia w tym stuleciu.

Prowadząca:

Dr inż. arch. Marta Promińska architektka, urbanistka, certyfikowany assessor LEED O+M. Absolwentka Politechniki Krakowskiej. W 2020 r. uzyskała tytuł doktora na Politechnice Śląskiej, autorka książki Zdrowa architektura.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w pracach projektowych, technicznym due diligence nieruchomości oraz realizacji zrównoważonego budownictwa. Od 2013 r. przewodniczy grupie eksperckiej Środowisko i zasoby naturalne. Zrównoważony rozwój w Stowarzyszeniu Nowoczesne Budynki. Od 2016 r. aktywnie uczestniczy w pracach zespołu d.s. Środowiska i Ochrony Klimatu w Stowarzyszeniu Architektów Polskich, pełni rolę doradcy w 2022 WELL City Advisory. Członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

Skip to content