• 15 listopada 2020

Bezpieczne i zdrowe budynki w świetle nowej certyfikacji WELL Health-Safety Rating™

Bezpieczne i zdrowe budynki w świetle nowej certyfikacji WELL Health-Safety Rating™

Bezpieczne i zdrowe budynki w świetle nowej certyfikacji WELL Health-Safety Rating™ 1024 683 PLGBC

Materiał Partnera

Specjaliści z firmy Sweco przybliżają nowy międzynarodowy system oceny budynków. Opracowany przez International WELL Building Institute™ (IWBI) z siedzibą w USA, WELL Health-Safety Rating jest odpowiedzią na pandemię COVID-19 i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Polski oddział Sweco prowadzi certyfikacje kilkunastu obiektów w systemach WELL Building Standard™ jak i WELL Health-Safety Rating, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

W marcu 2020 r. IWBI powołało grupę prawie 600 ekspertów z różnych dziedzin, której zadaniem była analiza i wyznaczenie najlepszych procedur w odpowiedzi na kryzys dotyczący zdrowia publicznego. Drugim celem było wzmocnienie i dostosowanie już istniejącego systemu WELL v2. Po dodaniu do tych celów wytycznych WHO, CDC oraz wielu innych organizacji powstał nowy schemat certyfikacji, który opublikowano w lipcu tego roku pod nazwą WELL Health-Safety Rating.

Budynki, które starają się o uzyskanie odznaki WELL Health-Safety Rating, ocenia się w sześciu głównych obszarach:

  • Procedury dezynfekcji i sprzątania
  • Plany gotowości w sytuacjach kryzysowych
  • Dostępność opieki zdrowotnej
  • Zarządzanie jakością powietrza i wody
  • Zaangażowanie interesariuszy i komunikacja
  • Innowacje

Certyfikować można obiekty zarówno nowe, jak i istniejące, o różnych funkcjach – od biur, poprzez hotele, budynki mieszkalne, sklepy, hale magazynowe, zakłady przemysłowe, aż do centrów sportowych i rozrywkowych. W momencie ogłoszenia nowego schematu swój udział zgłosiło ponad 100 obiektów z całego świata, w tym Empire State Building w Nowym Jorku, czy Royal Albert Hall w Londynie. Schemat od początku wzbudził zainteresowanie deweloperów i zarządców obiektów, którzy dołączyli do tego programu również w Polsce.

Korzyści wynikających z WELL Health-Safety Rating jest wiele. Certyfikacja może pomóc zwiększyć poczucie bezpieczeństwa użytkowników i potwierdza, że dany obiekt spełnia światowe standardy z tego zakresu na najwyższym poziomie. Wpływa to również na wizerunek firm oraz ich rozpoznawalność. Koszt oceny jest natomiast relatywnie niski i rozkłada się szczególnie korzystnie przy certyfikacji większej liczby obiektów z portfolio danej firmy. Dodatkowo, odznaka WELL Health-Safety Rating na drzwiach wejściowych obiektu, informuje każdego użytkownika o zaangażowaniu właściciela w kwestie bezpieczeństwa i zdrowia – a zagadnienie to już od dawna nie było tak istotne jak dziś.

Skip to content