• 23 lutego 2021

Biura, centra handlowe i magazyny przyszłości – inspiracje z zagranicy

Biura, centra handlowe i magazyny przyszłości – inspiracje z zagranicy

Biura, centra handlowe i magazyny przyszłości – inspiracje z zagranicy 640 210 PLGBC

Materiał Partnera

Ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne jest jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę w kontekście planowania systemowych i długofalowych działań pomagających budować zrównoważone miasta przyszłości.

Szacuje się, że obecnie budynki odpowiadają za niemal 33% światowego zużycia energii końcowej. Coraz częściej już na etapie projektowania obiektów biurowych, magazynowych czy użyteczności publicznej architekci i projektanci branżowi kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju, którego głównymi celami są jak najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne, zmniejszenie zużycia wody i energii, a także zapewnienie użytkownikom dostępu do zieleni i poprawa komfortu funkcjonowania w budynku. Nieruchomości, które powstają z poszanowaniem dla idei zrównoważonego rozwoju to przyszłość architektury i całej branży budowlanej.

Zagranica wyznacza kierunek

Miastem, które bardzo poważnie podchodzi do kwestii zrównoważonego rozwoju, polityki zero waste i pozostawianego śladu węglowego jest Singapur. Jego mieszkańcy starają się zachować reputację „miasta w ogrodzie”. Singapurskie centra handlowe włączają się w działania wzmacniające ten wizerunek. Architektura budynku JCube przypomina kostki lodu, a w środku znajduje się pierwsze w Singapurze lodowisko wielkości olimpijskiej. W budynku zastosowano szereg ekologicznych rozwiązań, jak choćby panele słoneczne, zbieranie deszczówki, światła LED aktywowane przez ruch. Ciekawostką jest wykorzystanie do recyklingu powstających na lodowisku wiórów lodowych. Nawet ciepło odpadowe z agregatu chłodzącego lodowisko jest kierowane m.in. do kabin prysznicowych.

Siedziba Deloitte Netherlands w Amsterdamie stała się zdaniem ekspertów firmy jednym z kluczowych narzędzi rekrutacyjnych. Profesjonaliści ubiegają się o pracę w tym budynku, ponieważ rzeczywiście chcą pracować właśnie w nim. To efekt działań zmierzających do tego, by obiekt był „najmądrzejszą i najbardziej przyjazną dla użytkownika powierzchnią biurową”. Dzięki wykorzystaniu systemu paneli słonecznych, podziemnego magazynu energii cieplnej, specjalnego modelu oświetleniowego zasilanego Ethernetem, wykorzystaniu wody deszczowej, budynek jest nie tylko innowacyjny i wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju, ale również stał się przedmiotem inspiracji. Pracownicy mają do dyspozycji aplikację, która oferuje im m.in. obsługę przestrzeni (poziom oświetlenia, klimat miejsca) w oparciu o indywidualne preferencje pracownika danego dnia. Pozwala na to system 28 000 czujników monitorujących w czasie rzeczywistym ruch, światło, temperaturę, wilgotność czy poziom dwutlenku węgla. Aplikacja m.in. umożliwia ekspresom do kawy rozpoznawanie osób i dzięki temu wydawanie odpowiednich napojów i dodatków, sugeruje pracownikowi optymalną lokalizację spotkania czy wyznacza trasę do danej części budynku.

Jeden z najbardziej zrównoważonych ekologicznie budynków na świecie to magazyn i siedziba firmy Rhenus, mieszczące się w okolicach holenderskiego miasta Tilburg. Obiekt, zwany Tube ze względu na wyjątkowy design i kształt, ma powierzchnię 60,5 tys. m², zaś ponad 11,5 tys. m² dachu pokrywają panele słoneczne. Dzięki systemowi rozwiązań, m.in. pompom ciepła, szczelnej izolacji, odpowiedniemu układowi szyb w oknach, automatycznemu oświetleniu LED, punktom do ładowania pojazdów elektrycznych czy wreszcie dzięki specjalnemu obiegowi wody (toalety spłukiwane deszczówką z dachu), budynek jest nie tylko neutralny pod względem zużycia energii, ale dodatkowo przekazuje nadmiar energii z systemu fotowoltaicznego do sieci. W 2019 roku obiekt otrzymał jedną z najwyższych not w historii certyfikacji BREEAM: 99,48%.

Czy inwestycje w Polsce dotrzymują kroku trendom?

Jednym z bardziej inspirujących projektów polskich jest biuro Less Waste zaprojektowane przez studio Workplace w koncepcji 3R – reduce, reuse, recycle – odpowiedzialnie i z myślą o środowisku. Na powierzchni 1100 m² powstały aranżacje, które w około 80% wykorzystują materiały odzyskane, ekologiczne i z recyklingu. Wśród nich jest m.in. okładzina ścienna z naturalnego korka, cegła z odzysku, ekologiczne farby, filcowe panele z przetworzonych plastikowych opakowań PET, dywany bez szkodliwych podkładów bitumicznych, czy też używane meble i dekoracje zakupione na portalach ogłoszeniowych oraz w komisach, a następnie poddane renowacji. Większość systemów elektrycznych i wentylacyjnych została odnowiona i ponownie zainstalowana. Pozostałe 20% to elementy nowe, zakupione z uwagi na potrzebę zapewniania komfortu i dbałość o zdrowie pracowników, w większości ergonomiczne biurka i fotele. Projektowanie przestrzeni less waste wymagało od architektów nie tylko zaangażowania w wyszukanie i testowanie ekologicznych rozwiązań, ale również umiejętności połączenia ze sobą wymiarowo i kolorystycznie dostępnych materiałów. Istotna była też współpraca z zespołem złożonym z przedstawicieli wszystkich stron – właściciela budynku, klienta, podwykonawców i dostawców. Wszyscy musieli na tym samym poziomie rozumieć ideę przyświecającą projektowi oraz istotę zrównoważonego projektowania. Co najbardziej istotne, biuro zaaranżowane odpowiedzialnie nie wymagało ani większego nakładu kosztów niż dotychczasowe realizacje, ani dodatkowego czasu na realizację.

O kierunkach rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce można przeczytać w publikacji innogy uzupełnionej o komentarze ekspertów z branży.

Artykuł pochodzi ze strony https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly.